Patroni medialni

PFO

 

Polska Federacja Ornitologiczna to związek stowarzyszeń zrzeszających hodowców i miłośników ptaków śpiewających i ozdobnych. Należy do Światowej Konfederacji Ornitologicznej (Confederation Ornithologique Mondiale - COM)

Zarejestrowana została w 1997 roku. Jej członkami założycielskimi są:
- Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych,
- Związek Hodowców Kanarków "EGZOTA",
- Klub Hodowców Kanarków Kształtnych.

Dzisiaj PFO tworzy osiemnaście stowarzyszeń.

Konkurs ofert

Rada Federacji Polskiej Federacji Ornitologicznej zaprasza do składania ofert na organizację 77 Ornitologicznych Mistrzostw Polski w 2014 r. – więcej
Dodatkowy termin zamawiania obrączek! PDF Drukuj

Szanowni Państwo,

Rada Federacji ustaliła dodatkowy termin zamawiania obrączek. Okienko zamówieniowe będzie trwało od 15 do 30 kwietnia.

Zachęcamy do skorzystania z okazji.

Rada Federacji


 
Informacja Spółki PFO obrączkach PDF Drukuj

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki PFO Sp. z o. o. w odpowiedzi na pojawiające się w sieci wpisy dotyczące działalności Spółki przygotował szczegółową informację na temat zamawiania obrączek oraz kosztów z tym związanych.
Zachęcamy do zapoznania się z informacją. Kliknij tutaj, aby ją otworzyć.
Dla zainteresowanych przygotowany został wydruk z bazy danych platformy PFO (źródło zamawiania obrączek). Kliknij tutaj, aby go otworzyć.


 
Uchwały z WZD z dnia 24 marca PDF Drukuj

Szanowni Państwo

W zakładce Federacja -> Uchwały Walnych Zebrań Delegatów PFO zostały zamieszczone uchwały z Walnego Zebrania, które odbyło się w dniu 24 marca 2018 roku.

W najbliższych dniach zostanie opublikowany protokół wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniami sekcji.

Rada Federacji
 
Komunikat nr 3/2018 w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Kolegium Sędziów PDF Drukuj

W związku z zaistniałą sytuacją w Polskiej Federacji Ornitologicznej zwołuję Nadzwyczajne Walne Zebranie Kolegium Sędziów 7.04.2018 o godzinie 9.00 w siedzibie PFO.

W programie:
- Status Sędziego w Polskiej Federacji Ornitologicznej.

Jan Kamiński


 
Oświadczenie Zarządu Spółki PFO Sp.z o.o. PDF Drukuj

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki PFO Sp. z o. o. przygotował oświadczenie na temat działania spółki. Oświadczenie jest odniesieniem się do treści listu otwartego prezesa Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych („PZHKiPE”) do prezydent Polskiej Federacji Ornitologicznej („PFO”).
Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem. Kliknij tutaj, aby je otworzyć.


 
Rada Federacji bez zmian z nowym członkiem! PDF Drukuj

Szanowni Państwo

W dniu 24.03.2018 odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów. Prezydentem ponownie i jednogłośnie została wybrana Pani Justyna Krawczyk. Skład Rady Federacji również się nie zmienił, ponownie wybrani zostali Panowie: Jan Kamiński, Artur Kupczak, Marek Winek oraz nowo wybranym członkiem Rady PFO został Pan Marcin Piskorski.

W najbliższych dniach Rada Federacji się spotka, aby podzielić się między sobą pracami.

Do Komisji Kontroli Wewnętrznej spośród 5 kandydatów, wybrani zostali Panowie: Michał Horzela, Eugeniusz Kupczak oraz Henryk Siromski.


Z istotnych kwestii:
- Zostały wprowadzone zmiany w Statucie PFO.
- Składka utrzymała się na poziomie 40zł.
- Delegat, a zarazem członek nowego Zarządu PZHKiPE, Pan Janusz Szczotok wypowiedział się w sprawie obecnej sytuacji jaką zastał na WZD PZHKiPE.

Dziękujemy wszystkim Delegatom, Gościom, a także przedstawicielom PZHKiPE za przybycie.

Szersza relacja oraz protokół z zebrania wkrótce.

Rada Federacji


 
Zaproszenie PZHKiPE na WZD PDF Drukuj

Szanowni Państwo,
Szanowni Delegaci PZHKiPE,

Rada Federacji - pomimo faktu zawieszenia w prawach członka PZHKiPE - zaprasza delegatów tego Stowarzyszenia, których PZHKiPE zgłosiło jako swoich delegatów na WZD PFO.
Delegaci PZHKiPE mogą brać udział w obradach w charakterze zaproszonych gości, chyba, że Zarząd PZHKiPE złoży odwołanie a WZD je rozpatrzy pozytywnie, wówczas jako pełnoprawni delegaci na WZD.

Rada Federacji
 
Wykluczenie PZHKiPE - c.d. PDF Drukuj

Szanowni Państwo,

Co prawda nie jestem zwolennikiem korespondencji publicznej na łamach głównych stron internetowych, ale cóż... Niejako zmuszona jestem wyprostować parę spraw.

Po pierwsze, mam małą niespodziankę dla Pana Prezesa: Pismo na stronie pzhkipe.org jest bardzo interesujące, pomijam fakt próby zniesławienia mojej osoby, bo ja po sądach chodzić nie zamierzam. Na takie rzeczy nie mam czasu i jestem za poważna.

Pan Prezes zapomniał, że poczta e-mail PZHKiPE ma coś takiego jak autoresponder. Panie Pawle mamy 21 wiek i powinien Pan wiedzieć, co to takiego jest.

Na kłamliwe zwroty z Pańskiego pisma -

cytat 1) ”Informujemy, że w nocy z 21 na 22 marca 2018r. ukazał się na stronie PFO komunikat........że Rada samodzielnie bez żadnych konsultacji z władzami PZHKiPE....."

cytat 2) "Zarząd czeka na oficjalne pismo od RF o naszym wykluczeniu.........."

Panie Prezesie, podobno kłamstwo ma krótkie nogi, słyszał pan kiedyś taki zwrot?

Po drugie z tego, co pamiętam to Pan przez 4 lata pełnił funkcję jakże zaszczytną - wiceprezesa Zarządu, a w minionym roku 2017 p.o. Prezesa. To faktycznie mógł Pan zapomnieć, z czym się zwracałam wielokrotnie z pismami - bo przecież Pana, to nie dotyczyło wcale i broń Boże Pan winien nie jest. Pan jest wybrany od 18 marca i pierwsze Pan słyszy o problemach, które się ciągną od wielu lat. Czyli wychodzi na to, że faktyczne winna ja jestem. Moja wina, moja wina... jeśli to Pana satysfakcjonuje.

Po trzecie brak wpłaty składek nie jest głównym powodem naszego wniosku do WZD PFO. Proszę czytać ze zrozumieniem.

Justyna Krawczyk
Rada Federacji

 
PZHKiPE wykluczone z szeregów PFO PDF Drukuj

Szanowni Państwo,

Hodowcy PZHKiPE

Z wielką przykrością Rada PFO informuje, że podjęła uchwałę o wykluczenia Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z szeregów Polskiej Federacji Ornitologicznej. Podstawa prawna oraz przyczyna tej drastycznej decyzji znajduje się w Uchwale Rafy Federacji z dnia 20 marca 2018r. Decyzja ta nie została podjęta pod wpływem emocji, tylko w wyniku dogłębnej analizy sytuacji, po rocznym „licytowaniu” się z zarządem PZHKiPE w sprawie nieustannych naruszeń Statutu PFO ze strony PZHKiPE.  Dziś Rada PFO zwołała posiedzenie w oparciu o zapisy § 3 ust. 3 Regulaminu rozpatrywania przez Radę Federacji spraw i podejmowania rozstrzygnięć dotyczących aktów wewnętrznych, to jest w drodze: telekonferencji, na której zapadła jednogłośnie decyzja w tej sprawie (zatwierdzona drogą e-mailową). Decyzja ta była bardzo trudna, ale członkowie RF rozpatrzyli cały rok współpracy i jej efekty oraz wszystkie plusy i minusy naszego „rozstania”. Sprawę z wnioskiem przekażemy pod dyskusję i głosowanie na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów PFO.

Przez cały miniony rok zarząd PZHKiPE nie potrafił współpracować z RF i nie wykazywał takiej chęci wcielonej w czyn. Wszelkie spotkania odbywały się tylko i wyłącznie za pośrednictwem skarbnika PZHKiPE, który mimo głoszonych zapowiedzi o pozytywnych relacjach na linii Zarząd/Rada, zwykle miał propozycje jednostronnego „kompromisu” nie do przyjęcia i niezgodnego z zapisami Statutu PFO.  To był trudny rok pracy dla nas, ale nawet ja, miałam nadzieję, że WZD PZHKiPE zmieni swoje zapisy statutowe i do końca nie przestawałam wierzyć w zdrowy rozsądek delegatów. RF nigdy nie była za rozłamem, bo to nie przynosi korzyści. We wszelkich wojnach nie ma wygranych, zawsze są straty dla obu stron w większym czy mniejszym stopniu. Rada PFO musiała wziąć pod uwagę, że każde stowarzyszenie, niezależnie od liczby posiadanych członków, ma takie same prawa i obowiązki i nikt nie może względem tego być traktowany w sposób wyróżniający. RF ma świadomość, że tylko wspólny byt ma sens, jeśli obie strony wykazują takie same poglądy, co do przestrzegania zasad. Nikogo nie możemy i nie mamy prawa zmuszać na siłę do dążenia do wspólnego dobra, jakim jest rozwój polskiej hodowli. Ja osobiście, jako prezydent PFO boleję najbardziej nad nieudolnymi decyzjami poprzedniego zarządu PZHKiPE, które doprowadziły do wręcz tragicznej w skutkach dla większości hodowców sytuacji. Sprawa bowiem będzie dotyczyła obrączek, sędziów, wystaw i uczestnictwa w OMP czy też Mistrzostwach Świata. Niestety rok próśb upłynął a sprawa dla hodowców PZHKiPE stoi w martwym punkcie. Przyczyn tego można dopatrywać się bardzo wielu, ale liczą się przede wszystkim fakty. Sama będąc kiedyś członkiem i kierownikiem ds. trans granicznych PZHKiPE byłam wielokrotnie świadkiem rozmów, w których PFO i mniejsze stowarzyszenia były traktowane przez uwczesnych włodarzy za zło konieczne. Do samego końca nie pozwolę umniejszać takich wartości, więc nie ma sensu uszczęśliwiać kogoś na siłę, kto tego nie chce, bo wiem, że zdania na samym WZD PZHKiPE były względem tego podzielone. Wszyscy powinniśmy się cieszyć naszym hobby, naszymi rzadkimi spotkaniami a nie wciągać hodowców w „wojenki podjazdowe” i stowarzyszeń czy federacji.  Obecnej RF nie zależy tylko na składkach jak niektórzy myślą, bo jak mówi potoczny zwrot - nie budujemy willi z basenem. Bierzemy pod uwagę, że przez rok będzie może skromniej, ale myślę, że PFO sobie z tym poradzi i bardzo szybko stanie na nogi, przecież jest jeszcze tyle planów, które można wcielić w życie i myślę, że nie warto tracić czas na dodatkowe waśnie. Gorzej według mojej oceny może się dziać po drugiej stronie. Może, ale nie musi. Wieczne przymykanie oczu na trudne i niekomfortowe sytuacje nie rozwiązuje ich. Zasady minimalne muszą być i muszą obowiązywać nas wszystkich, bo w przeciwnym razie nie będziemy w stanie utrzymać podstawowego porządku i jak w takiej sytuacji, w takim razie, ma myśleć jakakolwiek RF w przyszłości. To byłaby utopia Statut, którego nikt nie przestrzega to, po co Federacja i po co są zakładane stowarzyszenia. Nawet Statut PFO nie wziął wszystkich możliwości w 97r. pod uwagę, bo nikt wtedy zakładając PFO nie wpadł na to, że ludzie poprzez swoje nieposkromione ambicje, mogą sami doprowadzić do rozłamu.

W związku z obecną sytuacją pragnę poinformować, że zgodnie z zapisami §22 ust. 4 przysługuje obecnemu Zarządowi PZHKiPE, odwołanie za pośrednictwem Rady Federacji do Walnego Zebrania Delegatów.

Kliknij tutaj, aby pobrać uchwałę Rady Federacji o wykluczeniu PZHKiPE.

Kliknij tutaj, aby pobrać oficjalne pismo skierowane do władz PZHKiPE.

Prezydent PFO
Justyna Krawczyk
Rada Federacji

 
Wzór mandatu PDF Drukuj

Szanowni Państwo,

Poniżej w linku znajduje się wzór mandatu delegata na Walne Zebranie Delegatów. Prosimy, aby na Walne Zebranie, które odbędzie się 24 marca dostarczyć wypełnione mandaty dla każdego delegata z danego stowarzyszenia na czteroletnią kadencję.

Rada Federacji

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 41

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 

Strona pfo.info.pl wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.


Polska Federacja Ornitologiczna