Patroni medialni

PFO

 

Polska Federacja Ornitologiczna to związek stowarzyszeń zrzeszających hodowców i miłośników ptaków śpiewających i ozdobnych. Należy do Światowej Konfederacji Ornitologicznej (Confederation Ornithologique Mondiale - COM)

Zarejestrowana została w 1997 roku. Jej członkami założycielskimi są:
- Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych,
- Związek Hodowców Kanarków "EGZOTA",
- Klub Hodowców Kanarków Kształtnych.

Dzisiaj PFO tworzy osiemnaście stowarzyszeń.

Konkurs ofert

Rada Federacji Polskiej Federacji Ornitologicznej zaprasza do składania ofert na organizację 77 Ornitologicznych Mistrzostw Polski w 2014 r. – więcej
Praca społeczna w sekcjach PFO PDF Drukuj

Członkowie Rady Federacji zwracają się do Zarządów stowarzyszeń członkowskich oraz do hodowców ptaków zrzeszonych w w/w stowarzyszeniach o podjęcie pracy społecznej (włącznie z kierowaniem) w sekcjach przy Radzie Federacji.

Szczegóły oferty

 
Czy sprzedaż ptaków jest legalna? PDF Drukuj

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją wiceprezydenta ds. organizacyjnych Michała Horzeli na temat:

Czy sprzedaż kanarków, papug i innych ptaków egzotycznych jest legalna w świetle ustaw podatkowych?

 
Postanowienia Walnego Zebrania Delegatów 2013 PDF Drukuj

 

Poniżej prezentujemy krótki opis postanowień Walnego Zebrania Delegatów obradującego w dniu 23 marca 2013 roku.

1. Składka członkowska nie została podwyższona i plasuje się na poziomie 30 zł/rok;
2. Zniesiono składkę członkowską na rzecz PFO dla członków stowarzyszeń do 18 r.ż.;
3. Rozwiązano problem płacenia składki członkowskiej członków nabywających członkostwo (i CIH) w czasie trwania roku (nie na dzień 1 stycznia danego roku).
4. Rada Federacji pracuje w 3-obowym składzie: Andrzej Jenczura, Marek Łabaj, Michał Horzela - (skarbnik złożył rezygnację, sekretarzowi wygasł mandat);
5. GOULDA Zabrze oficjalnym członkiem rzeczywistym Federacji;
6. Dokonano zmian w statucie Federacji;
7. Nastąpi rozbudowa oprogramowania informatycznego do obsługi PFO i otwarcie go na nowe aktywności.
8. Rada Federacji opracuje zasady korzystania przez stowarzyszenia z programu do obsługi Wystaw.
Szczegółowy protokół zostanie zamieszczony na stronie do 10 kwietnia b.r.

Protokół z WZD z dnia 23 marca 2013

Poniżej sprawozdania Rady Federacji.

Sprawozdanie z działalności Rady Federacji
Rachunek wyników 2012
Bilans 2012
Informacja dodatkowa PFO 2012

Sprawozdanie z działalności kierownika Sekcji do Spraw Cech Identyfikacyjnych i Obrączek
Sprawozdanie z działalności kierownika Sekcji do Spraw COM i OMJ
Sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji Sędziów

 
W marcu Zjazd Delegatów PFO PDF Drukuj
Na sobotę 23 marca planowany jest Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiej Federacji Ornitologicznej. Zjazd odbędzie się w siedzibie PFO w Katowicach przy ulicy gen. J. Hallera 28. Początek zebrania o godzinie 10.

Proponowany porządek obrad:
1.    Przyjęcie regulaminu obrad ZWZD
2.    Przyjęcie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rady i Komisji Kontroli Wewnętrznej
3.    Zatwierdzenie rocznego planu pracy oraz preliminarza finansowego Rady na 2013 roku
4.    Zatwierdzenie decyzji Rady o przyjęciu nowych członków do PFO
5.    Zatwierdzenie nowych członków w składzie Rady
6.    Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2014 roku
7.    Wprowadzenie zmian w Statucie PFO
8.    Inne sprawy – wolne wnioski, zapytania

 
Kongres COM Hasselt 2013 PDF Drukuj

W czasie trwania Ornitologicznych Mistrzostw Świata w Hasselt w niedzielę 27 stycznia odbył się Kongres COM. Na kongresie Polską Federację Ornitologiczną reprezentował koordynator COM i OMJ Jan Kaniński.

 
Komunikat z posiedzenia Rady Federacji PFO 1/2013 PDF Drukuj

W sobotę 5 stycznia 2013r. w siedzibie PFO w Katowicach przy ul. Gen. Hallera 28 odbyło się pierwsze w 2013 roku posiedzenie Rady Federacji.

KOMUNIKAT z posiedzenia Rady Federacji PFO 1/2013

 
75 Mistrzostwa Polski – podsumowanie prezydenta PFO PDF Drukuj

Szanowni Państwo,

75 Ornitologiczne Mistrzostwa Polski przeszły już do historii. Czy były one udane, czy spełniły Państwa oczekiwania?

Rada PFO pod moim kierownictwem, przygotowywała się do tych Mistrzostw na wiele miesięcy, a w zasadzie na rok przed ich rozpoczęciem, podpisaniem umowy z prezesem czeladzkiego oddziału PZHKiPE Jerzym Kozłowskim.

 
Relacja z 75 Ornitologicznych Mistrzostw Polski PDF Drukuj

Od 2 do 9 grudnia w czeladzkiej hali MOSiR odbywały się jubileuszowe 75 Ornitologiczne Mistrzostwa Polski. Rada Polskiej Federacji Ornitologicznej oraz prezes czeladzkiego oddziału PZHKiPE Jerzy Kozłowski uraczyli nas dobrze zorganizowanymi konkursami oraz udaną wystawą ptaków.

Wyniki swojej pracy hodowlanej zaprezentowało 193 hodowców, wśród nich 7 spoza PFO, poddając ocenie 2015 ptaków. To wynik podobny do rekordowych pod względem ilości ptaków, zeszłorocznych Mistrzostw.

Oceniane ptaki podzielone były na klasy konkursowe utworzone przez Sekcję Sędziów według Międzynarodowego Systemu Klasyfikacji Wystawowej Ptaków COM. Jak co roku najliczniejszą grupę stanowiły kanarki kolorowe – 240 kolekcji i 67 ptaków pojedynczych, następnie kanarki kształtne – 97 kolekcji i 92 ptaki pojedyncze, kanarki harceńskie – 49 kolekcji i 20 ptaków pojedynczych. Po raz pierwszy na Mistrzostwach Polski oceniane były ptaki sekcji B – kanarki wodnotokowe (10 kolekcji) oraz mutacje fauny europejskiej (gile pastelowe oraz czeczotki agatowe). Ptaki egzotyczne (sekcje F–P) stanowiły 42 kolekcje i 83 ptaki pojedyncze. Ważnym elementem mistrzostw był konkurs kanarków wodnotokowych z sędzią Josefem Sandfortem z Niemiec w głównej roli. Był to pierwszy taki konkurs zorganizowany na Mistrzostwach Polski.

Oficjalne wyniki Mistrzostw można obejrzeć w katalogu dostępnym na stronie www.pfo.info.pl

 
Stoisko PFO na Mistrzostwach Polski PDF Drukuj

W czasie trwania 75. Ornitologicznych Mistrzostw Polski Polska Federacja Ornitologiczna uruchomi specjalne punkt informacyjno-handlowy.

Na stoisku będzie można zaopatrzyć się w wydane przez PFO standardy ptaków:
• kanarki harceńskie,
• kanarki wodnotokowe,
• kanarki kolorowe,
• kanarki kształtne,
• amadyna wspaniała,
• srebrnodziobek,
• papuga falista posturalna i kolorowa.

Dostępne będą także kalendarze na rok 2013 ze zdjęciami ptaków - w tym roku z kanarkami kształtnymi wystawianymi przez hodowców naszych stowarzyszeń na Pucharze Polski Kanarków Kształtnych.

Będzie można zaopatrzyć się w przypinkę z logo Polskiej Federacji Ornitologicznej oraz replikę okolicznościowego medalu wykonanego specjalnie na 75. Ornitologiczne Mistrzostwa Polski

Obsługa punktu będzie udzielałą informacji na temat udziału polskich hodowców w Ornitologicznych Mistrzostwach Świata w Hasselt. W tym miejscu również przyjmowane będą zgłoszenia na udział w Ornitologicznych Mistrzostwach Świata oraz opłaty z tym związane.

Osoby upoważnione przez stowarzyszenia odbiorą tam również obrączki dla hodowców swoich organizacji.

Serdecznie zapraszamy.

 
Zgłaszanie uczestnictwa w Mistrzostwach Świata PDF Drukuj

Zgłoszenia uczestnictwa w Mistrzostwach Świata w Hasselt przyjmowane będą na stoisku Polskiej Federacji Ornitologicznej od 7 do 9 grudnia.

W przypadku, gdy zgłoszonych będzie ponad sto ptaków koszt konwoju pokryje Polska Federacja Ornitologiczna, a zakwaterowanie i wyżywienie konwojenta na Mistrzostwach Świata zapewni organizator Mistrzostw.

Opłata za jednego wystawionego ptaka wynosi 11euro, przyjmowane będą w niedzielę 9 grudnia. Każdy wystawca obowiązkowo kupuje katalog Mistrzostw Świata w cenie 15 euro.

Wszelkie informacje na temat konwoju udzielane będą podczas Mistrzostw Polski.

 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna > ostatnia >>

Strona 30 z 35
Polska Federacja Ornitologiczna