Patroni medialni

PFO

 

Polska Federacja Ornitologiczna to związek stowarzyszeń zrzeszających hodowców i miłośników ptaków śpiewających i ozdobnych. Należy do Światowej Konfederacji Ornitologicznej (Confederation Ornithologique Mondiale - COM)

Zarejestrowana została w 1997 roku. Jej członkami założycielskimi są:
- Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych,
- Związek Hodowców Kanarków "EGZOTA",
- Klub Hodowców Kanarków Kształtnych.

Dzisiaj PFO tworzy osiemnaście stowarzyszeń.

Konkurs ofert

Rada Federacji Polskiej Federacji Ornitologicznej zaprasza do składania ofert na organizację 77 Ornitologicznych Mistrzostw Polski w 2014 r. – więcej
76 Ornitologiczne Mistrzostwa Polski - zapowiedź PDF Drukuj
76 Ornitologiczne Mistrzostwa Polski odbędą się od 9 do 15 grudnia 2013 roku w hali MOSiR w Czeladzi

Harmonogram 76 OMP2013

OMP2013 – zgłoszenie ptaków [doc]
OMP2013 – zgłoszenie ptaków [pdf]

OMP2013 – klasy konkursowe [pdf]

Uwagi:

1. PRZY OZNACZANIU KLAS KONKURSOWYCH W ZGŁOSZENIACH PROSZĘ UŻYWAĆ OZNACZENIA NUMERYCZNEGO ORAZ OPIS KLASY np:
D29 Czerwone Intensywne,
D271 Agatowe Opalowe Żółte, Mozaikowe, samce

2. Hodowcy zrzeszeni w stowarzyszeniach członkowskich PFO zgłaszać mogą do konkursów tylko ptaki zaobrączkowane obrączkami, które znajdują się w Centralnym rejestrze obrączek. Nie będą przyjmowane ptaki posiadające więcej niż jedną obrączkę, lub obrączkę niezgodną z wzorem PFO. Hodowcy nie związani z PFO muszą posiadać ze swojego macierzystego stowarzyszenia pismo potwierdzające, że są właścicielami cechy CIH, która znajduje się na obrączkach zgłoszonych do konkursu ptaków.

3. Dla usprawnienia organizacji mistrzostw wystawcom udostępniony zostanie adres internetowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w celu zgłaszania ptaków do konkursu. Ptaki należy zgłaszać na drukach, które będzie można pobrać ze strony internetowej PFO w dziale „OMP 2013”. Zgłoszenia drogą elektroniczną należy składać od dnia 10 listopada 2013 roku do dnia 02 grudnia 2013 roku, przyjmując w/w dzień  jako ostatni. Przekroczenie terminu zgłoszenia ptaków skutkowało będzie naliczeniem wyższego kolekcyjnego (obostrzenie podyktowane jest koniecznością zatrudnienia i opłacenia informatyka do rejestracji spóźnionych zgłoszeń).

4. Rada Federacji podjęła uchwałę o dopuszczeniu do 76 Ornitologicznych Mistrzostw Polski 2013 hodowców niezrzeszonych w PFO.

Harmonogram 76 OMP2013

Postanowienia w sprawie organizacji 76 OMP2013

Kontakt: Jerzy Kozłowski, tel. 501 555 294

 
Internetowa Platforma Polskiej Federacji Ornitologicznej PDF Drukuj
Od maja bieżącego roku trwają zaawansowane prace nad stworzeniem kompleksowego oprogramowania dla potrzeb Polskiej Federacji Ornitologicznej. Platforma Internetowa Polskiej Federacji Ornitologicznej (zwanej dalej: Platformą) w pełni automatyzuje procesy zachodzące w Federacji.

Platforma została podzielona na etapie architektury projektowej na kilka modułów.

Pierwszym modułem jaki został już napisany jest moduł do zarządzania nadawaniem Cechy Identyfikacyjnej Hodowcy (CIH). Moduł ten pozwoli na wprowadzenie do Platformy z poziomu każdego stowarzyszenia członkowskiego wniosku o nadanie CIH. Po wprowadzeniu wniosku kierownik sekcji ds. CIH i obrączek wie, że dokumentacja dotycząca nadania CIH jest w drodze, a po otrzymaniu której dokonuje automatycznego nadania nr CIH. Wierzymy głęboko, że skróci to czas oczekiwania na CIH, który nierzadko jest wydłużany na skutek nieprzesyłania wniosków do kierownika CIH w terminie.

 
Komunikat nr 5/2013 z posiedzenia Rady PFO w dniu 06 października 2013 r. PDF Drukuj

W dniu 06 października w siedzibie PFO w Katowicach przy ul. Gen. Hallera 28 odbyło się piąte w tym roku posiedzenie Rady Federacji (RF).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady:
1) Andrzej Jenczura – prezydent PFO; 
2) Michał Horzela – wiceprezydent ds. organizacyjnych;
3) Marek Łabaj – wiceprezydent ds. hodowlanych
oraz zaproszeni goście:

 
Komunikat nr 4/2013 z posiedzenia Rady PFO w dniu 25 sierpnia 2013 r. PDF Drukuj
W dniu 25 sierpnia w siedzibie PFO w Katowicach przy ul. Gen. Hallera 28 odbyło się czwarte w tym roku posiedzenie Rady Federacji (RF).

W posiedzeniu uczestniczyli: Andrzej Jenczura – prezydent PFO, Michał Horzela – wiceprezydent ds. organizacyjnych, Marek Łabaj – wiceprezydent ds. hodowlanych, Jerzy Kozłowski – przewodniczący KKW
Obradom posiedzenia przewodniczył Prezydent RF. Posiedzenie przebiegało zgodnie z porządkiem przez niego przedstawionym.

 
PDF Drukuj

Stowarzyszenie Hodowców Ptaków CANARIA02 Poznań kolejnym członkiem PFO

Podczas posiedzenia w dniu 25 sierpnia 2013 roku Rada Federacji pozytywnie zaopiniowała prośbę przyjęcia w struktury PFO Stowarzyszenia Hodowców Ptaków "CANARIA 02" Poznań.

Decyzją nr 1/2013 Rady, stowarzyszenie "Canaria 02" Poznań zostało kandydatem na członka rzeczywistego PFO, mając tym samym wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze statutu i regulaminów obowiązujących w naszej federacji, oprócz biernego i czynnego prawa wyborczego. Zatwierdzenie stowarzyszenia jako członka rzeczywistego nastąpi na Walnym Zebraniu Delegatów PFO w marcu 2014 roku.

Historia Stowarzyszenia Hodowców Ptaków „CANARIA 02” w Poznaniu

 
Komunikat nr 3/2013 z posiedzenia Rady PFO w dniu 14 lipca 2013 r. PDF Drukuj

W dniu 14 lipca w siedzibie PFO w Katowicach przy ul. Gen. Hallera 28 odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Rady Federacji (RF).

W posiedzeniu uczestniczyli:
1) Andrzej Jenczura – prezydent PFO; 
2) Michał Horzela – wiceprezydent ds. organizacyjnych;
3) Jerzy Kozłowski – przewodniczący KKW
4) Kazimierz Gandurski – członek KKW

oraz zaproszeni goście, którzy odpowiedzieli na apel Rady w kwestii podjęcia pracy społecznej na rzecz PFO i wyrazili chęć pomocy Radzie, w osobach:

1)    Eugeniusz Kupczak – członek stowarzyszenia ARA
2)    Artur Kupczak – członek stowarzyszenia ARA
3)    Tomasz Łukawski – członek Oddziału PZHKiPE Mysłowice

W trakcie posiedzenia RF między innymi:

 
Zaproszenie do składania ofert na organizację 77 Ornitologicznych Mistrzostw Polski w 2014 r. PDF Drukuj
Rada Polskiej Federacji Ornitologicznej zaprasza do składania ofert na organizację 77 Ornitologicznych Mistrzostw Polski w 2014 r. oraz towarzyszącej im wystawy, na zasadach i warunkach określonych w Ogólnym regulaminie konkursów i wystaw Polskiej Federacji Ornitologicznej.

Zgodnie z ww. regulaminem Ornitologiczne Mistrzostwa Polski (OMP) muszą odbyć się w pierwszej połowie grudnia 2014 r.

 
Praca społeczna w sekcjach PFO PDF Drukuj

Członkowie Rady Federacji zwracają się do Zarządów stowarzyszeń członkowskich oraz do hodowców ptaków zrzeszonych w w/w stowarzyszeniach o podjęcie pracy społecznej (włącznie z kierowaniem) w sekcjach przy Radzie Federacji.

Szczegóły oferty

 
Czy sprzedaż ptaków jest legalna? PDF Drukuj

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją wiceprezydenta ds. organizacyjnych Michała Horzeli na temat:

Czy sprzedaż kanarków, papug i innych ptaków egzotycznych jest legalna w świetle ustaw podatkowych?

 
Postanowienia Walnego Zebrania Delegatów 2013 PDF Drukuj

 

Poniżej prezentujemy krótki opis postanowień Walnego Zebrania Delegatów obradującego w dniu 23 marca 2013 roku.

1. Składka członkowska nie została podwyższona i plasuje się na poziomie 30 zł/rok;
2. Zniesiono składkę członkowską na rzecz PFO dla członków stowarzyszeń do 18 r.ż.;
3. Rozwiązano problem płacenia składki członkowskiej członków nabywających członkostwo (i CIH) w czasie trwania roku (nie na dzień 1 stycznia danego roku).
4. Rada Federacji pracuje w 3-obowym składzie: Andrzej Jenczura, Marek Łabaj, Michał Horzela - (skarbnik złożył rezygnację, sekretarzowi wygasł mandat);
5. GOULDA Zabrze oficjalnym członkiem rzeczywistym Federacji;
6. Dokonano zmian w statucie Federacji;
7. Nastąpi rozbudowa oprogramowania informatycznego do obsługi PFO i otwarcie go na nowe aktywności.
8. Rada Federacji opracuje zasady korzystania przez stowarzyszenia z programu do obsługi Wystaw.
Szczegółowy protokół zostanie zamieszczony na stronie do 10 kwietnia b.r.

Protokół z WZD z dnia 23 marca 2013

Poniżej sprawozdania Rady Federacji.

Sprawozdanie z działalności Rady Federacji
Rachunek wyników 2012
Bilans 2012
Informacja dodatkowa PFO 2012

Sprawozdanie z działalności kierownika Sekcji do Spraw Cech Identyfikacyjnych i Obrączek
Sprawozdanie z działalności kierownika Sekcji do Spraw COM i OMJ
Sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji Sędziów

 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 następna > ostatnia >>

Strona 32 z 38
Polska Federacja Ornitologiczna