Patroni medialni

PFO

 

Polska Federacja Ornitologiczna to związek stowarzyszeń zrzeszających hodowców i miłośników ptaków śpiewających i ozdobnych. Należy do Światowej Konfederacji Ornitologicznej (Confederation Ornithologique Mondiale - COM)

Zarejestrowana została w 1997 roku. Jej członkami założycielskimi są:
- Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych,
- Związek Hodowców Kanarków "EGZOTA",
- Klub Hodowców Kanarków Kształtnych.

Dzisiaj PFO tworzy osiemnaście stowarzyszeń.

Konkurs ofert

Rada Federacji Polskiej Federacji Ornitologicznej zaprasza do składania ofert na organizację 77 Ornitologicznych Mistrzostw Polski w 2014 r. – więcej
Oświadczenie Zarządu Spółki PFO Sp.z o.o. PDF Drukuj

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki PFO Sp. z o. o. przygotował oświadczenie na temat działania spółki. Oświadczenie jest odniesieniem się do treści listu otwartego prezesa Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych („PZHKiPE”) do prezydent Polskiej Federacji Ornitologicznej („PFO”).
Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem. Kliknij tutaj, aby je otworzyć.


 
Rada Federacji bez zmian z nowym członkiem! PDF Drukuj

Szanowni Państwo

W dniu 24.03.2018 odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów. Prezydentem ponownie i jednogłośnie została wybrana Pani Justyna Krawczyk. Skład Rady Federacji również się nie zmienił, ponownie wybrani zostali Panowie: Jan Kamiński, Artur Kupczak, Marek Winek oraz nowo wybranym członkiem Rady PFO został Pan Marcin Piskorski.

W najbliższych dniach Rada Federacji się spotka, aby podzielić się między sobą pracami.

Do Komisji Kontroli Wewnętrznej spośród 5 kandydatów, wybrani zostali Panowie: Michał Horzela, Eugeniusz Kupczak oraz Henryk Siromski.


Z istotnych kwestii:
- Zostały wprowadzone zmiany w Statucie PFO.
- Składka utrzymała się na poziomie 40zł.
- Delegat, a zarazem członek nowego Zarządu PZHKiPE, Pan Janusz Szczotok wypowiedział się w sprawie obecnej sytuacji jaką zastał na WZD PZHKiPE.

Dziękujemy wszystkim Delegatom, Gościom, a także przedstawicielom PZHKiPE za przybycie.

Szersza relacja oraz protokół z zebrania wkrótce.

Rada Federacji


 
Zaproszenie PZHKiPE na WZD PDF Drukuj

Szanowni Państwo,
Szanowni Delegaci PZHKiPE,

Rada Federacji - pomimo faktu zawieszenia w prawach członka PZHKiPE - zaprasza delegatów tego Stowarzyszenia, których PZHKiPE zgłosiło jako swoich delegatów na WZD PFO.
Delegaci PZHKiPE mogą brać udział w obradach w charakterze zaproszonych gości, chyba, że Zarząd PZHKiPE złoży odwołanie a WZD je rozpatrzy pozytywnie, wówczas jako pełnoprawni delegaci na WZD.

Rada Federacji
 
Wykluczenie PZHKiPE - c.d. PDF Drukuj

Szanowni Państwo,

Co prawda nie jestem zwolennikiem korespondencji publicznej na łamach głównych stron internetowych, ale cóż... Niejako zmuszona jestem wyprostować parę spraw.

Po pierwsze, mam małą niespodziankę dla Pana Prezesa: Pismo na stronie pzhkipe.org jest bardzo interesujące, pomijam fakt próby zniesławienia mojej osoby, bo ja po sądach chodzić nie zamierzam. Na takie rzeczy nie mam czasu i jestem za poważna.

Pan Prezes zapomniał, że poczta e-mail PZHKiPE ma coś takiego jak autoresponder. Panie Pawle mamy 21 wiek i powinien Pan wiedzieć, co to takiego jest.

Na kłamliwe zwroty z Pańskiego pisma -

cytat 1) ”Informujemy, że w nocy z 21 na 22 marca 2018r. ukazał się na stronie PFO komunikat........że Rada samodzielnie bez żadnych konsultacji z władzami PZHKiPE....."

cytat 2) "Zarząd czeka na oficjalne pismo od RF o naszym wykluczeniu.........."

Panie Prezesie, podobno kłamstwo ma krótkie nogi, słyszał pan kiedyś taki zwrot?

Po drugie z tego, co pamiętam to Pan przez 4 lata pełnił funkcję jakże zaszczytną - wiceprezesa Zarządu, a w minionym roku 2017 p.o. Prezesa. To faktycznie mógł Pan zapomnieć, z czym się zwracałam wielokrotnie z pismami - bo przecież Pana, to nie dotyczyło wcale i broń Boże Pan winien nie jest. Pan jest wybrany od 18 marca i pierwsze Pan słyszy o problemach, które się ciągną od wielu lat. Czyli wychodzi na to, że faktyczne winna ja jestem. Moja wina, moja wina... jeśli to Pana satysfakcjonuje.

Po trzecie brak wpłaty składek nie jest głównym powodem naszego wniosku do WZD PFO. Proszę czytać ze zrozumieniem.

Justyna Krawczyk
Rada Federacji

 
PZHKiPE wykluczone z szeregów PFO PDF Drukuj

Szanowni Państwo,

Hodowcy PZHKiPE

Z wielką przykrością Rada PFO informuje, że podjęła uchwałę o wykluczenia Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z szeregów Polskiej Federacji Ornitologicznej. Podstawa prawna oraz przyczyna tej drastycznej decyzji znajduje się w Uchwale Rafy Federacji z dnia 20 marca 2018r. Decyzja ta nie została podjęta pod wpływem emocji, tylko w wyniku dogłębnej analizy sytuacji, po rocznym „licytowaniu” się z zarządem PZHKiPE w sprawie nieustannych naruszeń Statutu PFO ze strony PZHKiPE.  Dziś Rada PFO zwołała posiedzenie w oparciu o zapisy § 3 ust. 3 Regulaminu rozpatrywania przez Radę Federacji spraw i podejmowania rozstrzygnięć dotyczących aktów wewnętrznych, to jest w drodze: telekonferencji, na której zapadła jednogłośnie decyzja w tej sprawie (zatwierdzona drogą e-mailową). Decyzja ta była bardzo trudna, ale członkowie RF rozpatrzyli cały rok współpracy i jej efekty oraz wszystkie plusy i minusy naszego „rozstania”. Sprawę z wnioskiem przekażemy pod dyskusję i głosowanie na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów PFO.

Przez cały miniony rok zarząd PZHKiPE nie potrafił współpracować z RF i nie wykazywał takiej chęci wcielonej w czyn. Wszelkie spotkania odbywały się tylko i wyłącznie za pośrednictwem skarbnika PZHKiPE, który mimo głoszonych zapowiedzi o pozytywnych relacjach na linii Zarząd/Rada, zwykle miał propozycje jednostronnego „kompromisu” nie do przyjęcia i niezgodnego z zapisami Statutu PFO.  To był trudny rok pracy dla nas, ale nawet ja, miałam nadzieję, że WZD PZHKiPE zmieni swoje zapisy statutowe i do końca nie przestawałam wierzyć w zdrowy rozsądek delegatów. RF nigdy nie była za rozłamem, bo to nie przynosi korzyści. We wszelkich wojnach nie ma wygranych, zawsze są straty dla obu stron w większym czy mniejszym stopniu. Rada PFO musiała wziąć pod uwagę, że każde stowarzyszenie, niezależnie od liczby posiadanych członków, ma takie same prawa i obowiązki i nikt nie może względem tego być traktowany w sposób wyróżniający. RF ma świadomość, że tylko wspólny byt ma sens, jeśli obie strony wykazują takie same poglądy, co do przestrzegania zasad. Nikogo nie możemy i nie mamy prawa zmuszać na siłę do dążenia do wspólnego dobra, jakim jest rozwój polskiej hodowli. Ja osobiście, jako prezydent PFO boleję najbardziej nad nieudolnymi decyzjami poprzedniego zarządu PZHKiPE, które doprowadziły do wręcz tragicznej w skutkach dla większości hodowców sytuacji. Sprawa bowiem będzie dotyczyła obrączek, sędziów, wystaw i uczestnictwa w OMP czy też Mistrzostwach Świata. Niestety rok próśb upłynął a sprawa dla hodowców PZHKiPE stoi w martwym punkcie. Przyczyn tego można dopatrywać się bardzo wielu, ale liczą się przede wszystkim fakty. Sama będąc kiedyś członkiem i kierownikiem ds. trans granicznych PZHKiPE byłam wielokrotnie świadkiem rozmów, w których PFO i mniejsze stowarzyszenia były traktowane przez uwczesnych włodarzy za zło konieczne. Do samego końca nie pozwolę umniejszać takich wartości, więc nie ma sensu uszczęśliwiać kogoś na siłę, kto tego nie chce, bo wiem, że zdania na samym WZD PZHKiPE były względem tego podzielone. Wszyscy powinniśmy się cieszyć naszym hobby, naszymi rzadkimi spotkaniami a nie wciągać hodowców w „wojenki podjazdowe” i stowarzyszeń czy federacji.  Obecnej RF nie zależy tylko na składkach jak niektórzy myślą, bo jak mówi potoczny zwrot - nie budujemy willi z basenem. Bierzemy pod uwagę, że przez rok będzie może skromniej, ale myślę, że PFO sobie z tym poradzi i bardzo szybko stanie na nogi, przecież jest jeszcze tyle planów, które można wcielić w życie i myślę, że nie warto tracić czas na dodatkowe waśnie. Gorzej według mojej oceny może się dziać po drugiej stronie. Może, ale nie musi. Wieczne przymykanie oczu na trudne i niekomfortowe sytuacje nie rozwiązuje ich. Zasady minimalne muszą być i muszą obowiązywać nas wszystkich, bo w przeciwnym razie nie będziemy w stanie utrzymać podstawowego porządku i jak w takiej sytuacji, w takim razie, ma myśleć jakakolwiek RF w przyszłości. To byłaby utopia Statut, którego nikt nie przestrzega to, po co Federacja i po co są zakładane stowarzyszenia. Nawet Statut PFO nie wziął wszystkich możliwości w 97r. pod uwagę, bo nikt wtedy zakładając PFO nie wpadł na to, że ludzie poprzez swoje nieposkromione ambicje, mogą sami doprowadzić do rozłamu.

W związku z obecną sytuacją pragnę poinformować, że zgodnie z zapisami §22 ust. 4 przysługuje obecnemu Zarządowi PZHKiPE, odwołanie za pośrednictwem Rady Federacji do Walnego Zebrania Delegatów.

Kliknij tutaj, aby pobrać uchwałę Rady Federacji o wykluczeniu PZHKiPE.

Kliknij tutaj, aby pobrać oficjalne pismo skierowane do władz PZHKiPE.

Prezydent PFO
Justyna Krawczyk
Rada Federacji

 
Wzór mandatu PDF Drukuj

Szanowni Państwo,

Poniżej w linku znajduje się wzór mandatu delegata na Walne Zebranie Delegatów. Prosimy, aby na Walne Zebranie, które odbędzie się 24 marca dostarczyć wypełnione mandaty dla każdego delegata z danego stowarzyszenia na czteroletnią kadencję.

Rada Federacji

 
Przypomnienie PDF Drukuj

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że 10 marca upływa termin nadsyłania listy delegatów na Walne Zebranie Delegatów oraz na czteroletnią kadencję jak i ankiet z konkursów.

Rada Federacji

 
Komunikat 3/2018 - sprawozdanie z posiedzenia Rady PFO PDF Drukuj

W dniu 24 lutego w siedzibie PFO w Katowicach przy ul. Gen. Hallera 28 odbyło się posiedzenie Rady PFO. Obradom posiedzenia przewodniczyła Prezydent Rady. Posiedzenie przebiegało zgodnie z porządkiem przedstawionym przez panią Prezydent.

W trakcie posiedzenia Rady:
1. Pani Prezydent podziękowała wszystkim osobom, które wraz z nią pracowały dla PFO w roku 2017 - tym.
2. Podsumowany został poprzedni rok działalności Rady PFO:
a. Omówione zostały 80 Ornitologiczne Mistrzostwa Polski, które odbyły się w Czeladzi. Poruszono problemy, jakie wyniknęły podczas organizacji OMP oraz działania, które należy podjąć aby problemów tych uniknąć na przyszłość.
b. Podsumowano wyjazd naszych hodowców na Ornitologiczne Mistrzostwa Świata do Ceseny. Przedstawione zostały koszty wyjazdu poniesione przez PFO, podziękowano raz jeszcze konwojentom i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wyjazdu.
3. Poruszono temat udziału naszej federacji w przyszłych Ornitologicznych Mistrzostwach Świata w Holandii.
4. Podjęty został temat nadchodzącego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów PFO, oraz sprawy organizacyjne z nim związane.

5. Omówiono stan prac nawiązujących do rejestracji i zwolnień z rejestracji ptaków egzotycznych. Aby przyspieszyć działania nad nowelizacją ustawy o ochronie ptaków, wstępnie zaplanowano wizytę przedstawicieli PFO w Ministerstwie Środowiska.
6. Zaproponowano dyskusję nad wprowadzeniem do obiegu bezpłatnego czasopisma wydawanego przez PFO, które byłoby wielowątkowym przekazem do hodowców.
7. Zaoferowano udział zagranicznych sędziów na najbliższych Ornitologicznych Mistrzostwach Polski, a także udział naszych sędziów w wystawach w Niemczech.
8. Poruszono temat projektu i budowy kabiny do oceny ptaków śpiewających oraz regałów wystawowych. Nawiązano do problemu ujednolicenia klatek wystawowych, dyskutowano nad klatkami dla papug.
9. Obecny w drugiej części posiedzenia przedstawiciel Polskiego Związku Kanarków i Ptaków Egzotycznych pan Janusz Woźnicki podjął temat współpracy PFO z PZHKiPE. Dyskusja skupiła się wokół tematów:
a) nazewnictwa Mistrzostw PZHKiPE – w kwestii nazwy Mistrzostw PZHKiPE pan Janusz Woźnicki, zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem, zobowiązał się poruszyć ten temat na Walnym Zebraniu PZHKiPE i zaproponować wprowadzenie zmiany w statucie tak, by w nazwie Mistrzostw PZHKiPE nie występowało słowo ”Polski”. W ten sposób, statutowy zapis PZHKiPE nie byłby sprzeczny z zapisami Ogólnego Regulaminu Konkursu i Wystaw (Rozdział 1, Rodzaje i cele konkursów) obowiązującego stowarzyszenia członkowskie PFO,
b) zamawiania obrączek dla ptaków – pan Janusz Woźnicki zaproponował, aby Zarząd PZHKiPE sam zamawiał obrączki dla swoich członków, wysyłając do Rady PFO potwierdzenie zamówień. Takie działanie miałoby ułatwić pracę Zarządowi PZHKiPE.
Ta propozycja nie została zaakceptowana przez Radę PFO, bo łamałaby w sposób oczywisty zasady obowiązujące wszystkie stowarzyszenia członkowskie w zakresie zamawiania obrączek. Zgodnie z zapisami statutu PFO to Federacja zaopatruje hodowców w obrączki dla ptaków. Nie ma więc możliwości, aby Zarząd PZHKiPE zaopatrywał swoich członków w obrączki, posługując się wzorem przyjętym i  obowiązującym w PFO, z pominięciem platformy zakupowej, przekazując Radzie PFO tylko potwierdzenia zamówień. Poprzez takie działanie Federacja straciłaby kontrolę nad zakupami obrączek a zatem bezcelowe byłoby prowadzenie Centralnego rejestru obrączek, tak nam potrzebnego chociażby w kwestiach CITES. Pamiętać należy, że w kontaktach z organami państwowymi powołaliśmy się (i nadal zamierzamy powoływać) na Rejestr cech identyfikacyjnych hodowców zrzeszonych w PFO oraz na Centralny rejestr obrączek jako na mocne instrumenty, które czynią naszą organizację wiarygodnym partnerem do jakichkolwiek rozmów w spawach rejestracji ptaków egzotycznych. Prowadzona przez PFO platforma zakupowa umożliwia złożenie zamówienia przez uprawnione osoby tylko rzeczywistym członkom stowarzyszenia, zapobiegając tym samym próbie jakichkolwiek nieuczciwych praktyk. Dlatego w interesie hodowców zrzeszonych w naszej federacji jest, aby zachowana została wypracowana i ustalona droga zakupu obrączek dla ptaków.
Aby odciążyć w stu procentach Zarząd PZHKiPE w kwestii zamawiania obrączek, pani Prezydent zaproponowała ze strony Rady PFO rozwiązanie, aby każdy Oddział PZHKiPE obrączki na platformie zamawiał samodzielnie, płacąc za zamówienie bezpośrednio do PFO Spółka z.o.o. Pan Janusz Woźnicki został poproszony o przedstawienie propozycji pani Prezydent na Walnym Zjeździe Delegatów PZHKiPE.
 
Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów PFO PDF Drukuj

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów odbędzie się 24 marca 2018r. o godz. 9.00 w siedzibie PFO w Katowicach przy ulicy Gen. J. Hallera 28.

Proponowany porządek obrad:
1. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań Rady Federacji i Komisji Kontroli Wewnętrznej.
4. Wybór Rady i Komisji Kontroli Wewnętrznej na kadencję 2018-2021.
5. Zatwierdzenie rocznego planu pracy oraz preliminarza finansowego Rady na 2018 r.
6. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2019 r.
7. Inne sprawy – wolne wnioski, zapytania.

Wyciąg ze statutu PFO dotyczący ilości delegatów:
§ 39.
1. Stowarzyszenia członkowskie PFO reprezentowane są na Walnych Zebraniach
Delegatów przez następującą ilość delegatów:
1) liczące do 50 członków rzeczywistych – trzech;
2) liczące od 51 do 100 członków rzeczywistych – czterech;
3) liczące więcej niż 100 członków rzeczywistych – czterech, plus dodatkowych
delegatów wybranych powyżej 100 członków w proporcji 2 delegatów na
każdych kolejnych 100 członków.

Uprzejmie prosimy Stowarzyszenia członkowskie o zgłoszenie do dnia 10 marca 2018 roku na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. listy swoich delegatów, którzy obecni będą na Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Delegatów PFO.

Rada Federacji

 
Jubileusz Stowarzyszenia Astryld PDF Drukuj

Drodzy Hodowcy,

Pomorskie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych „Astryld" obchodzi właśnie 10-lecie swojego istnienia. Serdecznie gratulujemy, życzymy samych wspaniałych osiągnięć i kolejnych jubileuszy.

Zapraszamy do przeczytania protokołu z jubileuszowego zebrania, a także do oglądnięcia galerii zdjęć z jubileuszowym tortem.

Rada Federacji

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 40

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Strona pfo.info.pl wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.


Polska Federacja Ornitologiczna