List Prezydenta PFO (2) PDF Drukuj

Szanowni Państwo!
Minęło pół roku od Walnego Zjazdu Sprawozdawczo–Wyborczego Polskiej Federacji Ornitologicznej powołującego Radę Federacji w nowym składzie. Był to czas mozolnej pracy wszystkich członków Rady, pozwalający w sposób optymistyczny patrzeć w przyszłość.
Rozpoczęliśmy od przyjęcia regulaminu pracy Rady Federacji, tym samym określiliśmy dla każdego członka Rady zadania i kompetencje. Przyjęliśmy do stosowania przez członków Rady instrukcję kancelaryjną porządkującą przepływ korespondencji i dokumentów w PFO.


Podjęliśmy uchwałę w sprawie powołania Sekcji ds. COM i OMJ powołując koordynatora i określając mu jednoznacznie zakres obowiązków i uprawnień.
Przez wiele lat mówiło się na Walnych Zjazdach Delegatów PFO o stworzeniu prawdziwej bazy danych hodowców, o uporządkowaniu cech identyfikacyjnych hodowców i ich zmianie na czteroznakowe, wreszcie o potrzebie prowadzenia centralnego rejestru cech identyfikacyjnych hodowców PFO. Dzisiaj możemy powiedzieć, że to się udało. Cóż takiego zrobiliśmy w tej kwestii? 
Utworzyliśmy Sekcję ds. Cech Identyfikacyjnych i Obrączek mającą za zadanie uporządkowanie spraw związanych z cechami identyfikacyjnymi hodowców (CIH) zrzeszonych poprzez swoje macierzyste stowarzyszenia w PFO i nadawaniem nowo wstępującym hodowcom cech identyfikacyjnych. Jedną z uchwał zatwierdziliśmy wzór obrączki, który od nowego roku będzie stosowany przez hodowców zrzeszonych w PFO i o którym stosowny zapis dodamy do nowego statutu PFO.
W celu zastosowania się do ustawy o ochronie danych osobowych napisaliśmy i przyjęliśmy do stosowania instrukcję postępowania z danymi osobowymi hodowców, ściśle określając: w jakim celu dane zbieramy, kto jest odpowiedzialny za ich przetrzymywanie i kiedy możemy ich użyć.
W wyniku powyższych kroków zawsze będziemy wiedzieli, jakie CIH ma hodowca oraz ile zamówił obrączek w konkretnych rozmiarach w danym roku kalendarzowym. Wydaje się, że tym sposobem ukrócimy proceder zamawiania u producentów przez nieuczciwe osoby obrączek z CIH innych hodowców, robiących interes na sprzedaży ptaków rzekomo zakupionych od dobrych hodowców, czego „potwierdzeniem” jest obrączka na nodze ptaka.
Hodowcy, którzy nie znajdują się w bazie danych hodowców PFO nie mają tym samym prawa zamawiania obrączek przez naszą federację. Porządek w tej kwestii musi być, inaczej baza hodowców byłaby fikcją.
Rada Federacji przeprowadziła konkurs na dostarczenie obrączek dla hodowców na rok 2011. Otrzymaliśmy trzy oferty; jedną z Niemiec, jedną z Czech i jedną ofertę z polskiej firmy zajmującej się między innymi importem towarów zoologicznych. Ponieważ polska firma przedstawiła nam ceny netto dla wszystkich rozmiarów takie same jak czeski dostawca, Rada Federacji postanowiła z nią podpisać umowę na dostawę obrączek. Dostawcy niemieckiego nie braliśmy pod uwagę ze względu na znacznie wyższe ceny obrączek niż przedstawiły to dwie pozostałe firmy. Skonstruowaliśmy umowę, w której zawarte są zobowiązania, terminy realizacji oraz kary za nieterminowość dostaw i płatności. Z tej umowy musimy się wszyscy wywiązać. Zamówienie obrączek przez Radę Federacji bezpośrednio u czeskiego producenta nie wchodziło w grę, ponieważ na dzień dzisiejszy nie możliwe jest posłużenie się kontem bankowym PFO w celu wykonania operacji związanych z płatnościami. Powód ? Póki co, udało nam się jedynie odblokować w ostatnich dniach października konto bankowe PFO. Czekamy zaś nadal na przekazanie Radzie Federacji dokumentacji będącej w posiadaniu Zarządu Komisarycznego, która umożliwiłaby nam podejmowanie decyzji w kwestii, jakie operacje możemy na koncie PFO wykonywać z korzyścią dla całej federacji i zgodnie z prawem. Obecnej Radzie Zarząd Komisaryczny nie przekazał nawet kopii deklaracji skarbowych za lata 2006 – 2009 złożonych do Urzędu Skarbowego w Katowicach. Z postępowania Zarządu Komisarycznego wynika, że Rada Federacji będzie musiała podjąć zdecydowane działania w celu odzyskania dokumentacji, będącej przecież własnością nas wszystkich.   
Wracając do tematu obrączek, najlepiej byłoby gdyby na polskim rynku funkcjonował ich producent, wtedy sprawa byłaby jasna i nie byłoby żadnych niedomówień. Niestety, dzisiaj zderzamy się z taką a nie inną rzeczywistością. Dla uspokojenia wszystkich zainteresowanych informujemy, że w umowie zawarliśmy wszystkie składniki ceny obrączki i zapis zobowiązujący Dostawcę do przedstawienia szczegółowego rozliczenia z każdego z nich.
Kolejną sprawą, jaką zajęła się Rada Federacji w ciągu tych 180 dni swojej działalności to dokonanie istotnych i niezbędnych zmian w Regulaminie Konkursów i Wystaw funkcjonującym w PFO, o czym zapewne wielu z Was nie wiedziało. Nowy, obowiązujący obecnie Ogólny Regulamin Konkursów i Wystaw PFO wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Federacji i naprawdę warto go wydrukować, przeczytać i korzystać z jego zapisów. Szczególnie ważny jest dla organizatorów konkursów i wystaw. Nawiązując do strony internetowej mamy nadzieję, że spełnia ona Wasze oczekiwania. Chcielibyśmy na bieżąco informować Państwa o wszystkim, co dzieje się w naszej federacji i strona internetowa jest najlepszym na to miejscem. 
Jedną z uchwał powołaliśmy Sekcję Sędziów Polskiej Federacji Ornitologicznej zastępując nią byłe Kolegium Ekspertów. Poza zmianą nazwy tego organu Rady Federacji dokonaliśmy wielu innych istotnych zmian merytorycznych i organizacyjnych dostosowujących działalność sekcji do nowego statutu PFO, który powołana przez Radę Federacji Sekcja Statutowa przedstawi w tych dniach  delegatom na Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów. Zjazd odbędzie się w grudniu 2010 w Czeladzi. Zapisy nowego, obowiązującego obecnie Regulaminu Sekcji Sędziów PFO opracowaliśmy z wykorzystaniem wzorów dobrze działających federacji w krajach Europy zachodniej oraz krajowych realiów.
23 października 2010 odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Sędziów, na którym wybrany został Zarząd Sekcji Sędziów. Ciekawi jesteśmy, jak będzie wyglądała praca sekcji oraz czy wreszcie hodowcy doczekają się działań w zakresie kursów dla kandydatów na sędziów i szkoleń dla hodowców. Któż bowiem jak nie sędziowie powinien uczyć i pomagać, a także szkolić hodowców? Rada Federacji oczekuje od władz Sekcji Sędziów zdecydowanych działań, które w końcu wpłyną na poprawę wizerunku sędziów w oczach hodowców!
Podpisaliśmy umowę z Organizatorem tegorocznych Ornitologicznych Mistrzostw Polski, w której określone zostały jego obowiązki ale także i prawa. Napisaliśmy taka umowę jako pierwsza Rada Federacji w historii PFO. Praktyka pokaże czy zawarte w niej zapisy są wystarczające i odpowiednio zabezpieczają interesy wystawców i zwiedzających.
Rozpisaliśmy też konkurs na organizacje Ornitologicznych Mistrzostw Polski PFO w roku 2011. Otrzymaliśmy tylko jedną ofertę od PZHKiPE Oddział Czeladź, którą zatwierdziliśmy. Zastrzegliśmy sobie jednak podpisanie ostatecznej umowy po tegorocznych mistrzostwach, które również odbędą się w Czeladzi. Organizator musi się bardzo postarać. Wielka szkoda, że nie ma w tej materii żadnej konkurencji.
Rozpisaliśmy również konkursy na wystawy regionalne, które miałyby się odbyć w roku 2011. Do końca listopada 2010 czekamy na oferty. Na razie mamy tylko jedną dotyczącą Ornitologicznych Mistrzostw Śląska, a przecież na Śląsku jest co najmniej kilka stowarzyszeń zrzeszonych w PFO. Czyżby żadne inne stowarzyszenie nie chciało się podjąć tak prestiżowej imprezy ? A co z innymi regionami? Czyżby stowarzyszenia nie chciały się angażować w takie projekty? Może brak organizatorów?
Pamiętajcie Państwo, że na rzecz Federacji pracuje nie tylko Rada Federacji, ale także Wy wszyscy !
Szanowni Państwo!
Bardzo się cieszymy, że nadchodzą do nas pozytywne sygnały od wielu hodowców, którzy dostrzegają naszą pracę. Jesteśmy także zadowoleni z faktu zainteresowania członkostwem w PFO innych stowarzyszeń. Dwa z nich w błyskawiczny sposób przesłały nam wszystkie niezbędne dane, w tym dane adresowe swoich członków i deklaracje zgody na wypełnianie wszystkich zobowiązań wynikających ze statutu PFO. Radzie Federacji nie pozostało nic innego jak przyjąć je, jako członków rzeczywistych do PFO.     
Takie podejście i szybkość działania bardzo nam się podoba. Postawa tych stowarzyszeń niech będzie wzorem dla tych, którzy zamiast wypełniać statutowe zobowiązania i nam pomagać ciągle robią Radzie Federacji kłopoty. Członkostwo w PFO jest na zasadzie dobrowolności, wypełnianie zaś zobowiązań statutowych jest obowiązkiem wszystkich stowarzyszeń członkowskich.
Co czeka nas w niedalekiej przyszłości nowego? Konieczne wydaje się powołanie komisji ds. opracowania regulaminu nagradzania hodowców i stowarzyszeń członkowskich PFO, bardzo pilne jest powołanie zespołu, który zająłby się problemami hodowców egzotyki i papug w kwestii CITES. Ważne abyście nam w tym pomogli, abyście już dzisiaj zgłaszali swoje propozycje i uwagi, abyście chcieli w takich komisjach zasiadać i aktywnie pracować.
Rada Federacji serdecznie dziękuje tym wszystkim stowarzyszeniom, które z nami współpracują i które pozytywnie odnoszą się do naszych działań. Dziękujemy wszystkim stowarzyszeniom, które regularnie wywiązują się z uchwał przez nas przyjętych, które w wyznaczonym terminie przysłały Kierownikowi sekcji ds. obrączek dane adresowe swoich członków, umożliwiając tym samym stworzenie bazy hodowców i uporządkowanie cech identyfikacyjnych hodowców.
Dziękujemy też wszystkim członkom stowarzyszeń, którzy nam pomagają jak również tym, którzy zobowiązali się nam pomóc w przyszłości.

Z poważaniem
Prezydent Rady Federacji     
Andrzej Jenczura


 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

Strona pfo.info.pl wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.


Polska Federacja Ornitologiczna