PDF Drukuj

Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych

Polski Związek Hodowców Kanarków jest jedną z organizacji założycielskich PFO. Jest również organizacją z bardzo bogatą historią i największą ilością zrzeszonych hodowców. Jako jedyna spośród organizacji zrzeszonych w PFO posiada oddziały oraz zrzesza około 800 osób.

Ruch związkowy hodowców kanarków w Polsce ma bardzo bogatą, przedwojenną tradycję. Głównymi ośrodkami hodowli kanarków i ptaków egzotycznych były : Poznań, Warszawa, Śląsk i Zagłębie. Tradycje utrzymywania kanarków na Górnym Śląsku są bardzo stare i ściśle związane z górnictwem, w którym te małe ptaszki pełniły bardzo ważną rolę "żywego alarmu", ostrzegając górników o niebezpieczeństwie ulatniania się szkodliwych gazów. Bardzo szybko oprócz praktycznego znaczenia tych ptaków pojawił się inny powód ich hodowli - hobby.

Po II Wojnie Światowej w roku 1952 reaktywowano Centralny Związek Hodowców Kanarków z siedzibą w Katowicach, następnie w roku 1957 poprawiono statut i zmieniono nazwę na Polski Związek Hodowców Kanarków. Ostatecznie w roku 1965 wprowadzono kolejne zmiany statutowe i przyjęto nazwę stosowaną do dziś, czyli Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych. W 1968 roku PZHKiPE przystąpił do C.O.M..

W roku 2002 minęło więc 50 lat od reaktywowania CZHK, a w roku 2005 będzie 40 rocznica istnienia PZHK i PE.

Śmiało można powiedzieć, że każdy hodowca w Polsce zna tę organizację, ponieważ prawie wszyscy rozpoczynający swoją przygodę z hodowlą kanarków, papug i ptaków egzotycznych byli członkami PZHK i PE, lub nadal nimi pozostają. Należy nadmienić, iż oddziały rozrzucone są po całej Polsce od Wybrzeża do Tatr, więc jest to również organizacja, do której hodowcom najłatwiej trafić. W czasach swej świetności PZHKiPE liczył nawet kilka tysięcy członków! Organizowane były konkursy i wystawy międzynarodowe, w których czynny udział brało wielu hodowców.

Związek posiadał swój sklep (dokładnie był to sklep przy Zarządzie Głównym w Katowicach), w którym kupić można było karmę dla ptaków, klatki i inne akcesoria. Wydawane były biuletyny, organizowane liczne szkolenia. Jednakże przemiany jakie nastąpiły na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych spowodowały zmiany w organizacji i działaniu PZHK i PE, co spowodowało zaniechanie działalności handlowej.

Na początku lat dziewięćdziesiątych nastąpiło wyraźne rozluźnienie w strukturach zrzeszających hodowców, co zaowocowało powstawaniem nowych stowarzyszeń, klubów i federacji. Jednakże wszystkie z nich wyrastają z tradycji zjednoczonego kiedyś pod egidą PZHKiPE ruchu hodowców. Obecnie związkiem integrującym hodowców jest Polska Federacja Ornitologiczna, która w tych trudnych czasach stara się zbudować silną, prężnie działającą grupę organizacji mających wspólne cele takie jak na przykład : racjonalna hodowla ptaków, czy zdrowe współzawodnictwo podczas konkursów i wystaw.

Większość aktywnych ekspertów to członkowie PZHKiPE lub osoby, które zdobyły uprawnienia na kursach organizowanych przez tę organizację. Oddziały PZHK i PE od lat urządzają wystawy o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym, na których zobaczyć można wiele ciekawych i pieknych ptaków. Można zaryzykowac stwierdzenie, że Mistrzostwa Polski, lub Śląska nie odbyły by się bez licznie reprezentujących tę ogranizacje hodowców. Dodatkowo należy wspomnieć, że do dziś hodowcy i eksperci z PZHK i PE biorą czynny udział w międzynarodowych imprezach, a wielu z nich utrzymuje stałe kontakty z hodowcami z zagranicy, co owocuje napływem dobrego materiału hodowlanego, zdobywaniem wiedzy i doświadczenia.

Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych wprowadza do PFO doświadczenie i bogatą tradycję oraz ogromną różnorodność hodowanych gatunków ptaków.

Wszystkich chętnych do dokładniejszego zapoznania się z tą organizacją zapraszam do odwiedzenia siedziby Zarządu Głównego, która mieści się w Katowicach przy ulicy Konopnickiej 2 (za dworcem kolejowym od strony ulicy Kościuszki), gdzie można uzyskać informacje między innymi o siedzibach poszczególnych oddziałów i sposobie kontaktowania się z nimi.

Mam nadzieję, że chociaż w minimalnym stopniu nakreśliłem obraz PZHK i PE jako tworzącej wraz z innymi organizacjami PFO i ten krótki artykuł przyczyni się do zainteresowania wśród hodowców z całej Polski możliwością przystapienia do licznej rzeszy miłośników kanarków, papug i ptaków egzotycznych.

 
Polska Federacja Ornitologiczna