Patroni medialni

PFO

 

Polska Federacja Ornitologiczna to związek stowarzyszeń zrzeszających hodowców i miłośników ptaków śpiewających i ozdobnych. Należy do Światowej Konfederacji Ornitologicznej (Confederation Ornithologique Mondiale - COM)

Zarejestrowana została w 1997 roku. Jej członkami założycielskimi są:
- Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych,
- Związek Hodowców Kanarków "EGZOTA",
- Klub Hodowców Kanarków Kształtnych.

Dzisiaj PFO tworzy osiemnaście stowarzyszeń.

Konkurs ofert

Rada Federacji Polskiej Federacji Ornitologicznej zaprasza do składania ofert na organizację 77 Ornitologicznych Mistrzostw Polski w 2014 r. – więcej
Walny Zjazd Delegatów 2011 PDF Drukuj

Walny Zjazd Delegatów PFO 2011W niedzielę 27 marca 2011 roku w Katowicach odbył się Walny Zjazd Delegatów Polskiej Federacji Ornitologicznej. Uczestniczyło w nim 44 delegatów z trzynastu stowarzyszeń członkowskich.

Delegaci przyjęli i zatwierdzili rozliczenia finansowe i sprawozdanie z działalności Rady Federacji oraz roczne sprawozdanie Komisji Kontroli Wewnętrznej.

Na wniosek Rady Federacji Walny Zjazd Delegatów PFO wykluczył z naszej organizacji stowarzyszenia, które nie przestrzegały  Statutu PFO i nie wywiązywały się z obowiązków członka PFO. Chodzi o dwa stowarzyszenia:
- Nowosądeckie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków "Amadyna",
- Andrychowskie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Ozdobnych "Egzotyka".
Po wykluczeniu stowarzyszeń Polską Federację Ornitologiczną tworzy czternaście stowarzyszeń.

Na zjeździe na funkcję skarbnika PFO wybrano Tomasza Balcarka, pełniącego dotychczas tę funkcję na podstawie uchwały Rady Federacji Nr 1/2010 z dnia 2 maja 2010 r. w sprawie uzupełnienia Rady Federacji. Zatwierdzono Regulamin działania Rady Federacji.

Delegaci ustalili na 20 zł od rzeczywistego członka stowarzyszeń zrzeszonych w PFO wysokość składki członkowskiej obowiązującej od 2012 roku.

Walny Zjazd dokonał zmian w obowiązującym Statucie PFO i przyjął go w nowym brzmieniu.

Po rezygnacji z członkostwa w Komisji Kontroli Wewnętrznej Adama Kurysia (PZHKiPE) Walny Zjazd Delegatów uzupełnił skład Komisji o osobę Pawła Plutę (ZHK EGZOTA)

Protokół z Walnego Zjazdu Delegatów 2011

 
Polska Federacja Ornitologiczna