Patroni medialni

PFO

 

Polska Federacja Ornitologiczna to związek stowarzyszeń zrzeszających hodowców i miłośników ptaków śpiewających i ozdobnych. Należy do Światowej Konfederacji Ornitologicznej (Confederation Ornithologique Mondiale - COM)

Zarejestrowana została w 1997 roku. Jej członkami założycielskimi są:
- Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych,
- Związek Hodowców Kanarków "EGZOTA",
- Klub Hodowców Kanarków Kształtnych.

Dzisiaj PFO tworzy osiemnaście stowarzyszeń.

Konkurs ofert

Rada Federacji Polskiej Federacji Ornitologicznej zaprasza do składania ofert na organizację 77 Ornitologicznych Mistrzostw Polski w 2014 r. – więcej
Posiedzenie Rady Federacji [9] PDF Drukuj
W niedzielę 15 kwietnia 2011 w siedzibie Polskiej Federacji Ornitologicznej odbyło się dziewiąte posiedzenie Rady Federacji.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie RF: Andrzej Jenczura – prezydent, Marek Łabaj – wiceprezydent ds. hodowlanych, Marian Świtała – wiceprezydent ds. organizacyjnych, Jacek Dybich – sekretarz, Tomasz Balcarek – skarbnik oraz jako gość: Tadeusz Byś jeden z członków Komisji Technicznej Sekcji Sędziów.

Na posiedzeniu omawiano między innymi problemy Sekcji Sędziów, zatwierdzono zaproszenie do składania ofert na wykonanie obrączek na rok 2012 oraz zastanawiano się nad priorytetami działania w obszarze CITES – weryfikacji gatunków wymagających zezwoleń, świadectw oraz możliwością hodowli ptaków awifauny europejskiej.

Ze względu na brak działanie sekcji sędziów RF podejmując Uchwałę nr 3/2011 w sprawie powołania zarządcy komisarycznego Sekcji Sędziów Polskiej Federacji Ornitologicznej powołała Pana Marka Łabaja na zarządcę komisarycznego Sekcji Sędziów Polskiej Federacji Ornitologicznej, na czas do zwołania i przeprowadzenia Walnego Zebrania Sędziów PFO. Pan Marek Łabaj przejmuje kompetencje Zarządu i Prezesa Zarządu Sekcji Sędziów Polskiej Federacji Ornitologicznej.

Rada Federacji zdecydowała o przeprowadzeniu 28 maja w sobotę o godz. 10.30 w siedzibie PFO corocznych szkoleniowych warsztatów dla sędziów. Obecność sędziów w warsztatach jest obowiązkowa. Tematyka warsztatów:

 

a) Przedstawienie celu dobrej oceny ptaków.
b) Ujednolicenia oceny predykatami punktowymi i przymiotnikowymi.
c) Wybór moderatorów i praktyczna ocena (w tempie) wybranych ptaków przez każdego sędziego.
d) Dyskusja oraz uzasadnienie oceny.
e) Wybór wykładowców kursu kandydatów na sędziów.

 
Polska Federacja Ornitologiczna