Patroni medialni

PFO

 

Polska Federacja Ornitologiczna to związek stowarzyszeń zrzeszających hodowców i miłośników ptaków śpiewających i ozdobnych. Należy do Światowej Konfederacji Ornitologicznej (Confederation Ornithologique Mondiale - COM)

Zarejestrowana została w 1997 roku. Jej członkami założycielskimi są:
- Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych,
- Związek Hodowców Kanarków "EGZOTA",
- Klub Hodowców Kanarków Kształtnych.

Dzisiaj PFO tworzy osiemnaście stowarzyszeń.

Konkurs ofert

Rada Federacji Polskiej Federacji Ornitologicznej zaprasza do składania ofert na organizację 77 Ornitologicznych Mistrzostw Polski w 2014 r. – więcej
Warsztaty dla sędziów PFO PDF Drukuj
W sobotę 28 maja 2011 roku w siedzibie PFO w Katowicach odbyły się warsztaty dla sędziów – członków Sekcji Sędziów PFO.

Spośród trzydziestu sześciu zaproszonych pisemne do wzięcia udziału w spotkaniu sędziów w warsztatach wzięło udział jedenastu z nich, reprezentujących egzotykę, kanarki kolorowe i kształtne. Na spotkaniu nie pojawił się ani jeden sędzia z sekcji "A". Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na posiedzeniu Rady Federacji z dnia 15 kwietnia 2011 roku warsztaty poprowadził zarządca komisaryczny Sekcji Sędziów Pan Marek Łabaj.

 

W pierwszej części omówione zostały zasady dobrej oceny ptaków. Ze strony prowadzącego padły pytania typu: dlaczego sędziujecie, czego oczekują od sędziego hodowcy? Omówiona została również "tabela przyznawania ilości punktów", odnosząca się do jakości poszczególnych elementów wyglądu ptaków.

W praktycznej części warsztatów sędziowie oceniali „w tempie” przywiezione specjalnie na tą okazję ptaki, po czym uzasadniali swoją ocenę w rozbiciu na poszczególne elementy wyglądu ptaka ujęte w karcie ocen.

W części dotyczącej przeprowadzenia kursu dla kandydatów na sędziów przedyskutowana została teoretyczna i praktyczna część kursu. Sędziowie techniczni reprezentujący poszczególne sekcje ptaków zobowiązali się do opracowania materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części teoretycznej kursu. Zaproponowali też sędziów, którzy mogliby poprowadzić zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne kursu. Propozycje te zostały zebrane w formie pisemnej przez Pana Marka Łabaja.

Teoretyczna część kursu powinna rozpocząć się przed jesiennymi konkursami ptaków. Termin rozpoczęcia, regulamin i warunki przystąpienia do kursu zostaną podane na stronie internetowej Polskiej Federacji Ornitologicznej. Zostanie tam również umieszczony formularz zgłoszeniowy dla chętnych do wzięcia udziału w kursie.

Sędziowie poruszyli też temat odpłatności za ocenianie ptaków i kwestii finansowych związanych z dojazdem na konkursy ptaków. Ustalono, że propozycję rozwiązania tej kwestii sędziowie przedstawią na Walnym Zebraniu Sekcji Sędziów, które odbędzie się we wrześniu 2011 roku.

Na zakończenie warsztatów, Pan Marek Łabaj wyraził słowa podziękowania dla uczestników za obecność i aktywność. Przypomniał jednocześnie, że zgodnie z Regulaminem Sekcji Sędziów PFO obecność sędziów na warsztatach jest obowiązkowa. W związku z tak małą frekwencją, zapowiedział wystąpienie do Rady Federacji o poczynienie kroków dyscyplinujących w stosunku do sędziów, którzy byli nieobecni na warsztatach.

Oficjalnie spotkanie zakończył Prezydent PFO dziękując przybyłym sędziom za udział i prosząc o jak najszybsze przygotowanie materiałów związanych z kursem sędziowskim.

Sędziowie uczestniczący w warsztatach:

1.Łabaj Marek - wiceprezydent ds. hodowlanych, uprawnienia do oceny ptaków "E"
2.Byś Tadeusz - sędzia techniczny, uprawnienia do oceny ptaków "E"
3.Kapuścik Janusz - sędzia techniczny, uprawnienia do oceny ptaków "D"
4.Kamiński Jan - sędzia techniczny Sekcji Sędziów PFO, uprawnienia "J,K,L,M,N"
5.Kościelniak Wojciech - uprawnienia do oceny ptaków "D,E"
6.Zawadzki Gabriel - uprawnienia do oceny ptaków "D,E"
7.Kalus Krzysztof - uprawnienia do oceny ptaków "D,E"
8.Gandurski Kazimierz - uprawnienia do oceny ptaków "D,E"
9.Ledwoń Augustyn - uprawnienia do oceny ptaków "J,K,L,M,N"
10.Hampel Mirosław - uprawnienia do oceny ptaków "D,E"
11.Motulewicz Adam - uprawnienia do oceny ptaków "D,E"

Z ramienia Rady Federacji PFO udział w warsztatch wzięli:

Jenczura Andrzej - prezydent PFO
Balcarek Tomasz - skarbnik PFO

 

 
Polska Federacja Ornitologiczna