Patroni medialni

PFO

 

Polska Federacja Ornitologiczna to związek stowarzyszeń zrzeszających hodowców i miłośników ptaków śpiewających i ozdobnych. Należy do Światowej Konfederacji Ornitologicznej (Confederation Ornithologique Mondiale - COM)

Zarejestrowana została w 1997 roku. Jej członkami założycielskimi są:
- Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych,
- Związek Hodowców Kanarków "EGZOTA",
- Klub Hodowców Kanarków Kształtnych.

Dzisiaj PFO tworzy osiemnaście stowarzyszeń.

Konkurs ofert

Rada Federacji Polskiej Federacji Ornitologicznej zaprasza do składania ofert na organizację 77 Ornitologicznych Mistrzostw Polski w 2014 r. – więcej
PDF Drukuj

Protokół z posiedzenia Rady Federacji (12)

Posiedzenie odbyło sie 03 lipca 2011 roku w siedzibie Polskiej Federacji Ornitologicznej. W posiedzeniu udział wzięli nw. członkowie Rady Federacji:

1) Andrzej Jenczura - Prezydent RF

2) Marian Światała - wiceprezydent ds. organizacyjnych

3) Marek Łabaj - wiceprezydent ds. hodowlanych

4) Tomasz Balcarek - skarbnik

oraz zaproszony przez prazydenta PFO gość Pan Michał Horzela

W posiedzeniu uczestniczył także przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Pan Jerzy Kozłowski.

Obradom przewodnicvzył Prezydent PFO, a sekretarzem wybrano Pana Mariana Świtałę. Posiedzenie przebiegało zgodnie z przewidzianym porzadkiem, przedstawionym przez Prezydenta PFO.

Realizacja porządku posiedzenia przedstawiała się następująco:

1.    Sprawy finansowe Federacji.

W szczególności omówiono sprawy finansowe dotyczące zaopatrywania  

hodowców w obrączki oraz przeprowadzenia kursu na sędziów PFO.  

Przedstawiono informację na temat przepisów finansowych  

obowiązujących stowarzyszenia.  

Rozpatrywano warianty optymalnych rozwiązań finansowych dotyczących  

zakupu obrączek przez hodowców.  

Ustalono zasady finansowe, które będą obowiązywały przy organizacji  

kursu na sędziów. 

W realizacji tego punktu posiedzenia aktywnie uczestniczył 

Pan Michał Horzela, doradzając najlepsze rozwiązania. 

Pan Michał Horzela zobowiązał się, że po szczegółowym zapoznaniu  

go przez skarbnika RF z prowadzoną działalnością finansową PFO oraz  

po analizie statutu i innych przepisów przygotuje w najbliższym czasie  

propozycje usprawnienia tej działalności RF. 

2.    Strona internetowa PFO. 

Po dyskusji na temat funkcjonowania strony internetowej PFO  

postanowiono zlecić jej prowadzenie firmie świadczącej taką usługę,  

wyłonionej po zapoznaniu się z ofertami takiej działalności.  

Po wyborze firmy podpisana zostanie z nią stosowna umowa. 

3.    Podpisanie umowy na organizację Ornitologicznych Mistrzostw Polski  

(OMP) w 2011 r. 

Po analizie wniosków z organizacji ubiegłorocznych OMP oraz omówieniu  

bieżących problemów dotyczących przygotowania konkursów i wystaw  

ostatecznie zredagowano tekst umowy z PZHKiPE Oddział w Czeladzi na

organizację OMP’2011.

W imieniu PFO umowę podpisali obecni na posiedzeniu członkowie RF,

a w imieniu PZHKiPE Oddział w Czeladzi, także obecny na posiedzeniu,

Pan Jerzy Kozłowski, prezes oddziału w Czeladzi.

RF i Pan Jerzy Kozłowski ustalili także wysokość opłat hodowców od

zgłoszonych do konkursu kolekcji i pojedynczych ptaków, które wyniosą

odpowiednio 25 i 7 zł. Przyjęto także 20 listopada jako stateczny termin

zgłaszania udziału w konkursach. Zgłoszeń będzie można dokonywać

zarówno w wersji pisemnej jak i elektronicznej na obowiązującym

formularzu.

 

4.    Nadawanie CIH i prowadzenie rejestru hodowców.

5.  Obsada sędziowska konkursów organizowanych przez stowarzyszenia

członkowskie i ich oddziały.

RF zaproponowała, żeby w imieniu Sekcji Sędziów rozdziału

sędziów na poszczególne konkursy dokonywał Pan Wojciech Kościelniak.

Po zapoznaniu się z propozycją RF Pan W. Kościelniak

podjął się realizacji tego zadania.

6.  Kurs na sędziów PFO.

Wstępny program kursu przedstawił członkom RF wiceprezydent

ds. hodowlanych. W najbliższym czasie drogą elektroniczną

członkowie RF otrzymają wersję pełną, przygotowaną do zatwierdzenia.

Następnie omówiono pozostałe sprawy związane z organizacją

i zabezpieczeniem logistycznym, w tym miejsce i czas trwania kursu.

Zaproponowano, aby ze względu na bazę lokalową i możliwości

zakwaterowania kurs odbył się w Czeladzi. Planuje się, że część

teoretyczna kursu zostanie zrealizowana podczas dwóch

sobotnio-niedzielnych zjazdów. Dzień szkoleniowy trwał będzie

6 godzin lekcyjnych.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

 

 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości 

Strona pfo.info.pl wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.


Polska Federacja Ornitologiczna