Patroni medialni

PFO

 

Polska Federacja Ornitologiczna to związek stowarzyszeń zrzeszających hodowców i miłośników ptaków śpiewających i ozdobnych. Należy do Światowej Konfederacji Ornitologicznej (Confederation Ornithologique Mondiale - COM)

Zarejestrowana została w 1997 roku. Jej członkami założycielskimi są:
- Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych,
- Związek Hodowców Kanarków "EGZOTA",
- Klub Hodowców Kanarków Kształtnych.

Dzisiaj PFO tworzy osiemnaście stowarzyszeń.

Konkurs ofert

Rada Federacji Polskiej Federacji Ornitologicznej zaprasza do składania ofert na organizację 77 Ornitologicznych Mistrzostw Polski w 2014 r. – więcej
PDF Drukuj

Walne Zebranie Sekcji Sędziów - zasady rozliczania sędziów z organizatorami konkursów ptaków oraz koordynowanie skierowań na konkursy ptaków.

Na Walnym Zebraniu Sekcji Sędziów, które odbyło się 01 października 2011 roku w Katowicach sędziowie przyjęli zaproponowane przez Radę Federacji rozwiązanie zalegalizowania pracy sędziów pod kątem pobieranych przez nich pieniędzy za ocenę ptaków.

Sędziowie od tej chwili posługiwać się będą "Umową o dzieło" wraz z załącznikiem rozliczającym koszty transportu, noclegu i diety oraz rachunkiem za wykonaną pracę, który wystawiany będzie przez sędziego organizatorowi konkursu ptaków.

W przypadku PZHKiPE umowa o dzieło i rachunek wystawiany będzie na siedzibę w Katowicach z zaznaczeniem w umowie, że konkurs odbył się np. w oddziale Wodzisław. Tak musi być ponieważ oddziały PZHKiPE nie posiadają osobowości prawnej i nie można z nimi zawierać umów.

Druki umów zostały wysłane do wszystkich stowarzyszeń członkowskich PFO.

 

Sędziom obecnym na Walnym Zebraniu wręczone zostały skierowania na konkursy ptaków, nieobecnym sędziom skierowania zostały wysłane na adresy domowe listami poleconymi. W razie kłopotów z terminami konkursów sędziowie kontaktować się mają z sędziami-koordynatorami wybranymi na Walnym Zebraniu, ustalając z nimi ewentualne zastępstwa. Z koordynatorami mogą się również kontaktować organizatorzy konkursów w celu uzyskania informacji na temat obsady sędziowskiej. Osobami tymi są:

Sekcja A          - Teodor Zelasko   - nr telefonu: 32-384-41-20   i   510-965-347

Sekcja D -E       - Gabriel Zawadzki - nr telefonu: 77-487-24-06

Sekcja F - O      - Jan Kamiński     - nr telefonu: 34-328-19-17

 

 

 

 

 

 

 
Polska Federacja Ornitologiczna