Patroni medialni

PFO

 

Polska Federacja Ornitologiczna to związek stowarzyszeń zrzeszających hodowców i miłośników ptaków śpiewających i ozdobnych. Należy do Światowej Konfederacji Ornitologicznej (Confederation Ornithologique Mondiale - COM)

Zarejestrowana została w 1997 roku. Jej członkami założycielskimi są:
- Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych,
- Związek Hodowców Kanarków "EGZOTA",
- Klub Hodowców Kanarków Kształtnych.

Dzisiaj PFO tworzy osiemnaście stowarzyszeń.

Konkurs ofert

Rada Federacji Polskiej Federacji Ornitologicznej zaprasza do składania ofert na organizację 77 Ornitologicznych Mistrzostw Polski w 2014 r. – więcej
Posiedzenia Rady Federacji PFO (10.12.2011 r.) PDF Drukuj
W sobotę 10 grudnia 2011 roku w Czeladzi przy ul. Sportowej 2, w czasie trwania Ornitologicznych Mistrzostw Polski 2011, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Federacji Polskiej Federacji Ornitologicznej.

Spotkanie zostało zwołane w tym dniu dlatego, aby wszyscy członkowie Rady Federacji mogli uczestniczyć w ceremonii wręczenia nagród. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Rady Federacji.

Posiedzenie przebiegało zgodnie z porządkiem przedstawionym przez Prezydenta RF.
Realizacja porządku posiedzenia przedstawiała się następująco:
1. Ustąpienie Pana Jacka Dybicha z funkcji sekretarza RF.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Pan Jacek Dybich oficjalnie przedstawił członkom RF swoją rezygnację z pełnienia funkcji sekretarza RF PFO oraz przekazał prezydentowi RF dokumenty, pieczątki i materiały PFO, które do tej pory znajdowały się w jego posiadaniu.
Członkowie RF podziękowali Panu Jackowi Dybichowi za dotychczasową pracę na rzecz RF.

2. Przyjęcie uchwały RF w sprawie wzorów legitymacji i odznak sędziego PFO.
Po dyskusji Rada Federacji jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr 6/2011    z dnia 10 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów legitymacji i odznaki sędziego PFO oraz legitymacji i odznak „Zasłużony Sędzia Polskiej Federacji Ornitologicznej”.

3. Weryfikacja posiadanych uprawnień do sędziowania.
Prezydent RF i wiceprezydent ds. hodowlanych, pełniący obowiązki zarządcy komisarycznego Sekcji Sędziów PFO, przedstawili pozostałym członkom RF wynik prac dotyczący weryfikacji uprawnień do sędziowania w konkursach ptaków posiadanych przez dotychczasowych sędziów.
RF pozytywnie zweryfikowała dotychczasowe uprawnienia sędziowskie i postanowiła nadać je ponownie w formie „Legitymacji Sędziego Polskiej Federacji Ornitologicznej” i „Odznaki Sędziego Polskiej Federacji Ornitologicznej”, 39 sędziom.
Na zakończenie posiedzenia RF omówiła sprawy bieżące, dotyczące funkcjonowania Rady. W czasie trwania posiedzenia i po jego zakończeniu stowarzyszenia członkowskie PFO miały możliwość odebrać obrączki dla ptaków na rok 2011.

 

 
Polska Federacja Ornitologiczna