Regulamin Wystaw Międzynarodowych COM PDF Drukuj
Zasady C.O.M., które należy przestrzegać, aby uzyskać status międzynarodowej wystawy C.O.M. (“International C.O.M. Show”).

• Każdy Klub, który chciałby uzyskać status międzynarodowej wystawy C.O.M. musi przesłać wniosek poprzez krajową organizację. Organizacja, jeśli zgodzi się na warunki, musi przesłać wniosek do Przewodniczącego COM (wraz z kopią dla Sekretarza). Zgłaszając wniosek, organizacja krajowa bierze na siebie odpowiedzialność za kalendarz wystawy i jej termin oraz gwarantuje obecność zagranicznych i krajowych sędziów OMJ, wymaganą na wystawie. • Opłata COM za każdy wniosek 500,00 euro
• Wszystkie wnioski muszą znaleźć się w COM, przed 31. grudnia w roku poprzedzającym wystawę. Wnioski powinny zawierać określone terminy wystaw, włączając ustawianie klatek, ocenę sędziowską, otwarcie wystawy dla publiczności, prezentację ptaków, oficjalną ceremonię otwarcia, odbieranie ptaków oraz zakończenie wystawy.
• Do wniosku powinien być załączony dowód uiszczenia wpłaty 500,00 euro na konto General Treasurer (lub kopia przelewu bankowego).
• Po zakończeniu oceny sędziowskiej przedstawiciel COM odpowiedzialny za nadzór wystawy przekaże kopię oficjalnego raportu dla komitetu organizacyjnego.
• Wszystkie wnioski zostaną przedstawione Kongresie Statutowym COM
- Osoba nadzorująca, członek komitetu zarządu lub komitetu wykonawczego powinni być obecni (w czasie trwania oceny sędziowskiej) aby kontrolować przestrzeganie zasad.
- Osoba nadzorująca nie będzie sędzią na wystawie, za wyjątkiem sytuacji wyjątkowych.
- Aby zapewnić dobry udział sędziów OMJ komitet organizacyjny powinien zapewnić rotację przynajmniej 50% sędziów z zagranicy każdego roku.
- Regulamin każdego międzynarodowej wystawy COM powinien zawierać następujące sformułowanie:
“W przypadku braku oceny, dyskwalifikacji lub błędnej klasyfikacji hodowcy nie przysługuje zwrot kosztów” oraz „Hodowca wyraża całkowitą zgodę na fotografowanie jego ptaków podczas wystawy”.
• Koszty podróży osoby nadzorującej (samolot, pociąg lub samochód) zostaną opłacone przez COM, hotel i wydatki na jedzenie zostaną opłacone przez komitet organizacyjny. Dzienna stawka dla osoby nadzorującej jest równa dziennej stawce sędziego. Przesłanie wniosku jest równoznaczne ze zgodą klubu na te warunki.
• Komitet organizacyjny powinien zapewnić uczestnictwo hodowców z przynajmniej trzech różnych krajów członkowskich COM (włączając kraj organizatora).
• Wszyscy hodowcy uczestniczący w wystawie mają obowiązek przynależności do klubów/federacji zrzeszonych w COM
• Oceny ptaków dokonują wyłącznie sędziowie OMJ z trzech różnych krajów członkowskich COM (włączając kraj organizatora)
• Lista sędziów zaproszonych przez komitet organizacyjny powinna zostać przesłana Sekretarza OMJ do 31.08. aktualnego roku.
Sekretarz OMJ potwierdzi komitetowi organizacyjnemu poprawną listę i wyznaczy osobę nadzorującą.
• W trakcie oceny sędziowie obowiązkowo muszą używać kart sędziowskich COM/OMJ.
• Nazwiska i kraj pochodzenia wszystkich sędziów muszą zostać opublikowane w katalogu wystawy
• Kopia karty wejścia oraz katalogu (z listą nagród) należy przesłać do Przewodniczącego COM oraz Sekretarza OMJ po zakończeniu wystawy. Prosimy o przestrzeganie zasad. Niedotrzymanie procedur może oznaczać odrzucenie tej samej organizacji w przyszłości Zarząd COM zadecydował, że każda międzynarodowa wystawa COM otrzyma siedem specjalnych medali dla hodowców uczestniczących w wystawach.

 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Strona pfo.info.pl wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.


Polska Federacja Ornitologiczna