Patroni medialni

PFO

 

Polska Federacja Ornitologiczna to związek stowarzyszeń zrzeszających hodowców i miłośników ptaków śpiewających i ozdobnych. Należy do Światowej Konfederacji Ornitologicznej (Confederation Ornithologique Mondiale - COM)

Zarejestrowana została w 1997 roku. Jej członkami założycielskimi są:
- Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych,
- Związek Hodowców Kanarków "EGZOTA",
- Klub Hodowców Kanarków Kształtnych.

Dzisiaj PFO tworzy osiemnaście stowarzyszeń.

Konkurs ofert

Rada Federacji Polskiej Federacji Ornitologicznej zaprasza do składania ofert na organizację 77 Ornitologicznych Mistrzostw Polski w 2014 r. – więcej
Komunikat 3/2018 - sprawozdanie z posiedzenia Rady PFO PDF Drukuj

W dniu 24 lutego w siedzibie PFO w Katowicach przy ul. Gen. Hallera 28 odbyło się posiedzenie Rady PFO. Obradom posiedzenia przewodniczyła Prezydent Rady. Posiedzenie przebiegało zgodnie z porządkiem przedstawionym przez panią Prezydent.

W trakcie posiedzenia Rady:
1. Pani Prezydent podziękowała wszystkim osobom, które wraz z nią pracowały dla PFO w roku 2017 - tym.
2. Podsumowany został poprzedni rok działalności Rady PFO:
a. Omówione zostały 80 Ornitologiczne Mistrzostwa Polski, które odbyły się w Czeladzi. Poruszono problemy, jakie wyniknęły podczas organizacji OMP oraz działania, które należy podjąć aby problemów tych uniknąć na przyszłość.
b. Podsumowano wyjazd naszych hodowców na Ornitologiczne Mistrzostwa Świata do Ceseny. Przedstawione zostały koszty wyjazdu poniesione przez PFO, podziękowano raz jeszcze konwojentom i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wyjazdu.
3. Poruszono temat udziału naszej federacji w przyszłych Ornitologicznych Mistrzostwach Świata w Holandii.
4. Podjęty został temat nadchodzącego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów PFO, oraz sprawy organizacyjne z nim związane.

5. Omówiono stan prac nawiązujących do rejestracji i zwolnień z rejestracji ptaków egzotycznych. Aby przyspieszyć działania nad nowelizacją ustawy o ochronie ptaków, wstępnie zaplanowano wizytę przedstawicieli PFO w Ministerstwie Środowiska.
6. Zaproponowano dyskusję nad wprowadzeniem do obiegu bezpłatnego czasopisma wydawanego przez PFO, które byłoby wielowątkowym przekazem do hodowców.
7. Zaoferowano udział zagranicznych sędziów na najbliższych Ornitologicznych Mistrzostwach Polski, a także udział naszych sędziów w wystawach w Niemczech.
8. Poruszono temat projektu i budowy kabiny do oceny ptaków śpiewających oraz regałów wystawowych. Nawiązano do problemu ujednolicenia klatek wystawowych, dyskutowano nad klatkami dla papug.
9. Obecny w drugiej części posiedzenia przedstawiciel Polskiego Związku Kanarków i Ptaków Egzotycznych pan Janusz Woźnicki podjął temat współpracy PFO z PZHKiPE. Dyskusja skupiła się wokół tematów:
a) nazewnictwa Mistrzostw PZHKiPE – w kwestii nazwy Mistrzostw PZHKiPE pan Janusz Woźnicki, zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem, zobowiązał się poruszyć ten temat na Walnym Zebraniu PZHKiPE i zaproponować wprowadzenie zmiany w statucie tak, by w nazwie Mistrzostw PZHKiPE nie występowało słowo ”Polski”. W ten sposób, statutowy zapis PZHKiPE nie byłby sprzeczny z zapisami Ogólnego Regulaminu Konkursu i Wystaw (Rozdział 1, Rodzaje i cele konkursów) obowiązującego stowarzyszenia członkowskie PFO,
b) zamawiania obrączek dla ptaków – pan Janusz Woźnicki zaproponował, aby Zarząd PZHKiPE sam zamawiał obrączki dla swoich członków, wysyłając do Rady PFO potwierdzenie zamówień. Takie działanie miałoby ułatwić pracę Zarządowi PZHKiPE.
Ta propozycja nie została zaakceptowana przez Radę PFO, bo łamałaby w sposób oczywisty zasady obowiązujące wszystkie stowarzyszenia członkowskie w zakresie zamawiania obrączek. Zgodnie z zapisami statutu PFO to Federacja zaopatruje hodowców w obrączki dla ptaków. Nie ma więc możliwości, aby Zarząd PZHKiPE zaopatrywał swoich członków w obrączki, posługując się wzorem przyjętym i  obowiązującym w PFO, z pominięciem platformy zakupowej, przekazując Radzie PFO tylko potwierdzenia zamówień. Poprzez takie działanie Federacja straciłaby kontrolę nad zakupami obrączek a zatem bezcelowe byłoby prowadzenie Centralnego rejestru obrączek, tak nam potrzebnego chociażby w kwestiach CITES. Pamiętać należy, że w kontaktach z organami państwowymi powołaliśmy się (i nadal zamierzamy powoływać) na Rejestr cech identyfikacyjnych hodowców zrzeszonych w PFO oraz na Centralny rejestr obrączek jako na mocne instrumenty, które czynią naszą organizację wiarygodnym partnerem do jakichkolwiek rozmów w spawach rejestracji ptaków egzotycznych. Prowadzona przez PFO platforma zakupowa umożliwia złożenie zamówienia przez uprawnione osoby tylko rzeczywistym członkom stowarzyszenia, zapobiegając tym samym próbie jakichkolwiek nieuczciwych praktyk. Dlatego w interesie hodowców zrzeszonych w naszej federacji jest, aby zachowana została wypracowana i ustalona droga zakupu obrączek dla ptaków.
Aby odciążyć w stu procentach Zarząd PZHKiPE w kwestii zamawiania obrączek, pani Prezydent zaproponowała ze strony Rady PFO rozwiązanie, aby każdy Oddział PZHKiPE obrączki na platformie zamawiał samodzielnie, płacąc za zamówienie bezpośrednio do PFO Spółka z.o.o. Pan Janusz Woźnicki został poproszony o przedstawienie propozycji pani Prezydent na Walnym Zjeździe Delegatów PZHKiPE. Rada PFO nie widzi też żadnych przeszkód w tym aby zwiększyć ilość terminów zamówień na obrączki, pozostawiając ten temat ustaleniom na zbliżającym się Walnym Zjeździe Delegatów PFO,
c) nadwyżki finansowej z zakupu obrączek - Pan Janusz Woźnicki zaproponował podzielenie się nadwyżkami finansowymi z operacji zakupu obrączek przez Zarząd PZHKiPE z PFO.
Odnosząc się do powyższej propozycji należy zauważyć, że na cenę obrączki wpływ mają takie czynniki jak: wynegocjowana cena producenta, koszty związane z operacjami bankowymi, kursami walut na dzień przeprowadzenia operacji zapłaty i usługami pocztowymi. Nie da się zatem z całą pewnością ocenić jaka powinna być cena obrączki, określa się więc cenę szacunkową. Stąd możliwość wystąpienia nadwyżki lub straty przy zakupie. Rada PFO ustalając cenę ma na uwadze wszystkie czynniki wpływające na cenę obrączki, starając się aby federacja nie ponosiła kosztów wynikających z ustalenia zbyt niskiej ceny, jednocześnie nie obciążając zbędnymi kosztami hodowców. Ewentualne nadwyżki finansowe zasilają konto naszej federacji, są więc w dyspozycji nas wszystkich.
Jak więc z powyższego wynika, celowe zarabianie na obrączkach dla ptaków, a tym samym drenowanie kieszeni hodowców zrzeszonych w stowarzyszeniach członkowskich Polskiej Federacji Ornitologicznej nie jest etyczne i obecna Rada PFO się z takim działaniem nie identyfikuje.
Tym bardziej nie można się zgodzić z zaproponowaną przez pana Woźnickiego na posiedzeniu Rady opcją, podzielenia się nadwyżkami finansowymi z operacji zakupu obrączek, w przypadku gdyby Rada PFO wyraziła zgodę na zakup obrączek dla członków PZHKiPE przez Zarząd tego stowarzyszenia.
Na tym posiedzenie zakończono.
Udział w posiedzeniu wzięli:
- Justyna Krawczyk - Prezydent
- Jan Kamiński - Wiceprezydent ds. Hodowlanych
- Artur Kupczak - Skarbnik
- Marek Łabaj - Zespół Doradczy Prezydenta
- Andrzej Jenczura - Zespół Doradczy Prezydenta
- Eugeniusz Kupczak - Kierownik Sekcji CITES
- Jerzy Kozłowski - Gospodarz OMP
- Janusz Woźnicki - Sekretarz KKW

Rada Federacji

 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Strona pfo.info.pl wykorzystuje pliki cookies.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia przeglądarki.


Polska Federacja Ornitologiczna