Drukuj

C.O.M/O.M.J. PODSUMOWANIE TECHNICZNE O.M.J.

W SEKCJACH J-N „PSITTACIDAE”

 

 

 

Dokonano zmiany wyglądu karty ocen dla papug. Zmian jest niewielka ale wydaje się, że nowo sformułowane kategorie oceny będą dokładniejsze.

 

PAPUGI- J-K-L-M-N  

 

KOLOR, RYSUNEK                                   -35p.

UKŁAD SKRZYDEŁ, TYP, POSTAWA        - 20p.

 

WIELKOŚĆ                                                    -15p.

NOGI, PALCE, PAZURY, DZIÓB                    -10p.

UPIERZENIE                                                 -10p.

KONDYCJA OGÓLNA                                   -10p.

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

PROPOZYCJA BELGII

 

 1. Sekcja B-Kanarki Wodnotokowe

Cztery ptaki lub dwa ptaki muszą być tego samego koloru. Pozytywna ocena OMJ (4 białe lub 4 żółte, podobnie dla pary),

 

 2. Na spotkaniu Sędziów Ekspertów OMJ w Piacenza (Włochy), czerwiec 2013

    a) stosowanie na mistrzostwach nowych (dokładnych) nazw łacińskich.

    b) stosowanie międzynarodowych nazw mutacji w COM oraz na Mistrzostwach

       Świata,

    c) wprowadzenie w życie następujących propozycji zgodnie z poprzednimi

        ustaleniami:

         - papuga może mieć 1 mutację psittacine (czerwona, pomarańczowa i żółta), 

           1 mutację eumelanin (czynnik rozrzedzający), 1 mutację struktury pióra i 1

           mutację pigmentu (opalowego)  równocześnie,

          - jednakże ptak może mieć tylko jedną z mutacji eumelanin (Ino, Cynamon,  

             Pastel itp.).

    d)  sekcja I2:

          - lepsza specyfikacja kolorów, np.: wszystkie cynamonowe,

          - oddzielenie serii klasycznych:

                   - seria zielona: zielony, ciemnozielony, oliwkowozielony,

                   - seria niebieska: błekitny, kobaltowy, fiołkoworóżowy, szary,  

                     średnioszary i ciemnoszary,

           - w serii z recesywnym kolorem należy wspomnieć również czarne oczy.

 

      e) dostosowanie karty ocen do kolorowych papużek falistych:

 

SKALA 1       SKALA 2

Kolor                                                                                                 25                   50

Rysunek                                                                                            15                  

Maska                                                                                               10                  

Upierzenie                                                                                        20                    20

Wielkość, typ, postawa                                                                    20                    20

Kondycja ogólna                                                                               10                    10

 

        e) sekcja J:

             - propozycja żeby dodać serie: wszystkie opalowe w seriach J13 orazJ18.

        f) oddzielenie Wróbliczki zielonolicej (sekcja M):

             - mutacje zielonych serii

             - mutacje niebieskich serii

         g) propozycja zatwierdzenia mutacji ‘albino’ Wróbliczki zielonolicej,

         h) Brak akceptacji dla rozjaśnionej’ mutacji Wróbliczki zielonolicej (jest to  

              bardzo jasny pastel),

          i) w sekcji M23/M26 oddzielić Stadniczki i Stokówki,

          j) w seriach M31 i M32 oddzielić kolory dzikich i zmutowanych Rudosterek  i

             Konur,

          k) opublikowanie standardów dla rodzaju Agapornis- Nierozłączki

              (zatwierdzone w Piacenza w 2007)

           l) opublikowanie standardów dla rodzaju Forpus- Wróbliczek (zatwierdzone  w

              Piacenza w 2007)

 

PROPOZYCJE HISZPANII:

 

Propozycja COM- HISZPANIA dotycząca procedury akceptowania nowej hodowli lub mutacji:

 

Obecna zasada zatwierdzenia nowej mutacji, rasy:

 

Minimalna prezentacja na wystawach World Show, bez rywalizacji (bez medali):

   jedna (1) kolekcja czterech ptaków i pięć (5) osobników pojedynczych jednego

   hodowcy lub wielu hodowców, podczas Wystaw Mistrzostw Światowych w ciągu

     trzech następujących po sobie lat.

 

PROPOZYCJA COM-HISZPANIA: nie jest konieczne prezentowanie grupy  kanarków, ponieważ rozpoznajemy nową rasę, różną od istniejących. Ocena grupy ptaków niczego nie zmienia.

Zaproponowano dokonanie prezentacji 10 pojedynczych osobników.

 

Obecna zasada akceptowania nowych hodowli mówi, że rasa musi uzyskać akceptację przez trzy następujące po sobie lata na Mistrzostwach Świata.

 

PROPOZYCJA COM- HISZPANIA:  ta część zasad powinna zostać zmieniona. Zamiast trzech następujących po sobie lat zaproponowano, żeby ocena rasy miała miejsce podczas trzech wydarzeń, na trzech wystawach miedzynarodowych, niekoniecznie w ciągu trzech następujących po sobie lat, ale w ciągu trzech – czterech lat.

 

Zasada akceptowania mówi, że ocena będzie dokonana przez pięciu (5) sędziów z różnych krajów. Sędzia pochodzący z kraju prezentującego hodowlę nie powinien być włączony do oceny.

 

 

PROPOZYCJA COM-HISZPANIA: procedury zatwierdzenia rasy i oceny zaprezentowanych ptaków to praca, która musi być wykonywana przez stałą komisję sędziów ekspertów OMJ, którzy będą wydawać opinię w trakcie określonego czasu, tak aby poznać dogłębnie nową rasę, która została przedstawiona do zatwierdzenia. Sędzia reprezentujący kraj, który przedstawia nową rasę, będzie miał możliwość być obecnym w trakcie oceny, będzie nadzorowany przez Przewodniczącego OMJ i będzie miał dostęp do karty ocen.

Dzień przed oceną komisja ekspertów, której obowiązkiem jest przeprowadzenie procedury, odbędzie spotkania z sędzią pochodzącym z kraju prezentującego nową rasę w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 

Wyżej wymienione propozycje mają na celu uniknięcie sytuacji, w której sędziowie OMJ nigdy nie mają okazji oceny nowej rasy, która przed wystawą w trakcie Mistrzostw Świata była już prezentowana na wystawach w kraju pochodzenia. Jest bardzo ważne, aby sędziowie oceniający bardzo dobrze poznali nową rasę. Nie jest to rozsądne, aby o przyszłości nowej rasy decydował sędzia, który widzi tą rasę po raz pierwszy lub po raz pierwszy ją ocenia. Ta sytuacja często ma miejsce w przypadku zatwierdzania nowych ras-mutacji, co jest niedopuszczalne.

 

PROPOZYCJA FRANCJI

 

1. Nazwy ptaków w publikacjach - aby uniknąć błędów hodowców Francja zwraca się z prośbą, aby publikacje nazw ptaków rozpoczynających się od sekcji F2 były dokonywane wyłącznie przy użyciu nazw łacińskich.

Ocena propozycji ze strony CE OMJ: pozytywna, większość nazw ptaków jest zapisywanych przy użyciu terminów specjalistycznych.

 

PROPOZYCJE WŁOCH

 

1. Zmiany na karcie oceny Irish Fancy- Kanarek Irlandzki.

CTN-CFPL proponuje COM-OMJ modyfikację karty oceny hodowli kanarków typu Irish Fancy (kanarek irlandzki). W szczególności CTN sugeruje, aby 15 punktów za „Kondycja” zostały zmniejszone do 5 punktów. Sugeruje się, aby odjęte 10 punktów przydzielić następująco: 5 do rubryki „Kształt” i 5 do rubryki „Postawa”, w wyniku czego każda z tych rubryk będzie miała 20 punktów. Propozycja jest motywowana przekonaniem, że 15 punktów przydzielonych do rubryki „Kondycja” jest zbyt dużą liczbą i nie znajduje uzasadnienia według stowarzyszeń Irish Fancy Canary Society oraz Irish Fancy

Canary Club of Ulster. Kondycja jest oceniana na 15 punktów, ponieważ czystość i jasność upierzenia jest niezbędna w trakcie pokazywania najlepszego efektu innych ważnych cech charakterystycznych dla standardu (głowa, kształt, ruch, pióro).

Chcielibyśmy zwrócić uwagę że kanarek Irish Fancy jest jedyną gładkopiórą hodowlą należącą do typu kanarka, w której kondycja ogólna jest tak wysoko oceniana.

Ponadto uważamy, że wzrost liczby punktów do 20 w rubrykach „Postawa” i „kształt” prowadzi do uwypuklenia dwóch najważniejszych cech charakterystycznych tej hodowli.

Podsumowując, ważne jest, aby Commission Technique Nationale skonsultowała się ze stowarzyszeniem Italian Irish Fancy, które zgadza się z naszą opinią.

Wierzymy, że nasz wniosek spotka się z akceptacją. Dziękujemy i pozdrawiamy.

Ocena CE OMJ: propozycja zostanie zaprezentowana na następnym spotkaniu ekspertów w obecności przedstawicieli z Irlandii.

 

 2. Sekcja F1- podział rodzajów Zeberki timorskiej.

 

COM Włochy proponuje podział rodzajów na następujące:

 

 - F1 35 do 36  Zeberki timorskiej z kombinacją fenotypu z pomarańczowym kolorem

    na piersi,

- F1 37 do 38 Zeberka timorska z kombinacją fenotypów bez pomarańczowego   

   koloru na piersi,

 

Dalszy podział na:

1) Pheo Zeberka timorska- (dawna Isabel) fenotyp innej kombinacji

2 SZARE Zeberki timorskie- innej kombinacji fenotypów z pomarańczowym kolorem

  na piersi

3) Brunatne Zeberki timorskie- innej kombinacji fenotypów z pomarańczowym

     kolorem na piersi

4) SZARE Zeberki timorskie- innej kombinacji fenotypów bez pomarańczowego

     koloru na piersi

5) FAWN Zeberka timorska- innej kombinacji fenotypów bez pomarańczowego koloru

    na piersi

 

Uzasadnienie:

Obecnie jest zbyt wiele typów ptaków o dużych różnicach w wyglądzie. W takich przypadkach, sugerowany rodzaj 1. obejmie wszystkie kombinacje obecnych mutacji PHAEO. W sugerowanych rodzajach 2. i 3. wszystkie kombinacje z czerwonym kolorem na piersi będą podzielone na szarą i płową. Oczywiście kombinacje z mutacją PHAEO będą włączone do rodzaju 1. W sugerowanych rodzajach 4. i 5. wszystkie kombinacje BEZ obecności mutacji z kolorem pomarańczowym na piersi są następnie dzielone na szarą i płową. Oczywiście kombinacje z mutacją PHAEO będą włączone do rodzaju 1.

Ocena CE OMJ: – pozytywna.

 

 

 

 

 

PROPOZYCJA HOLANDII

 

1. Procedura zatwierdzania nowej mutacji lub hodowli.

COM Holandia przesyła propozycję do rozpatrzenia podczas kongresu OMJ w Bari w styczniu 2014 r. dotyczącą zmiany procedury zatwierdzania nowej mutacji (kanarki kolorowe), Sekcja D.

Ptaki zgłaszane do zatwierdzenia nowego koloru (mutacji) zostałyby ocenione na Mistrzostwach Świata przez 3 ekspertów, członków kongresu, którzy reprezentują swoje kraje. Jeden z ekspertów będzie z kraju, który zgłasza nowy kolor do zatwierdzenia. Ten ekspert będzie posiadał wszystkie informacje niezbędne w temacie nowego koloru mutacji. W ten sposób będzie można uzyskać solidną informację na temat ptaka zgłoszonego do zatwierdzenia.

W trakcie 3 lat procesu zatwierdzania ocena na Mistrzostwach Świata będzie dokonywana przez tych samych sędziów. Dzięki temu sędziowie będą mogli właściwie ocenić rozwój ptaków zgłoszonych do zatwierdzenia. Tych 3 ekspertów zaprezentuje wspólny raport na spotkaniu ekspertów Sekcji D odbywającym się dwa razy do roku. Eksperci na spotkaniu Sekcji D zadecydują o zatwierdzeniu nowej rasy.

Ocena CE OMJ; decyzja CE-OMJ pozytywna.