Drukuj

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA O.M.J. W HELD

(WŁOCHY 05-07 LIPCA 2013R)

GŁÓWNE PUNKTY SPOTKANIA:

 

1) Spotkanie ekspertów technicznych sekcji D-F-G-I/J.N :

 

a) sekcja D Kanarki kolorowe- analiza różnych międzynarodowych propozycji, zaktualizowany   

     standard i zapis sędziowski otwierający nowe klasy które przedstawiono na spotkaniu

     ekspertów sekcji „D” 24-26 maja 2013 r.

b) sekcja F- Egzotyka – zatwierdzenie i weryfikacja prac (tekst i zdjęcia) dotycząca mewki

     japońskiej i zeberki timorskiej. Standard został zaakceptowany i będzie obowiązujący na

     Mistrzostwach w Bari,

 

c) sekcja G- Fauna Europejska- dyskusja skupiła się na analizie prac i propozycji.

     Przewodniczący O.M.J.  zauważył, że udział ekspertów w kilku ostatnich spotkaniach jest

     niewystarczający i nie można podjąć ostatecznych decyzji. Powrót do tematu nastąpi z

     tego powodu na kolejnym spotkaniu w 2014 r.

d) sekcja I-J/N- papugi i papużki faliste- prezentacja zmian w standardzie I1 i I2. Przegląd klas

      J- N i propozycje zmian w systemie oceny.

 

2) Wybory-ponowne wybory osób odpowiedzialnych za pracę nad standardami wszystkich

     sekcji.

3) Propozycja kandydatów państw które zgłosiły wnioski zmian w standardach do pracy w

     badaniach komisji technicznej.

4) Mistrzostwa w Bari – podział sędziowań. Wyznaczono 80 sędziów.

5) Przypadki nadużyć na Mistrzostwach w Hasselt w 2013 r. (sprawa manipulacji stałym

     oznakowaniem ptaków). Pomimo odwołania, hodowcy, których ta sprawa dotyczyła

     zostali ukarani jednym rokiem zakazu wystawiania ptaków na wystawach.

 

6) Tematy różne:

 

b) egzaminy O.M.J. na Mistrzostwach w Bari. Przedstawiono listę kandydatów z różnych

     sekcji, chcących zdobyć uprawnienia sędziego-eksperta,

e) nowe mutacje i rasy- procedura uznawania nowych ras i mutacji przedstawiona przez

     Hiszpanię i Holandię –wysłuchano propozycji i skierowano do dalszych prac,

f) podano planowane miejsca spotkań ekspertów na rok 2014,

g) podjęto decyzję CE-O.M.J. dotyczącą sekcji „ E”. Biorąc pod uwagę wnioski wynikające z

     doświadczeń z  ubiegłych lat, CE O.M.J. postanowiło wprowadzić zmiany w tabeli klas

     (nowa tabela klas będzie opublikowana).

  

 

 

STANDARD KANARKA URUCUM (CZERWONODZIOBEGO)

(Nadal trwają prace nad standardem)

 

 

Historia powstania rasy.

 

Mutacja ta pojawiła się w hodowli pana M.Maericio Laranjo w 1994r. w mieście Resende w Brazylii. Jest mutacją autosomalną recesywną nie sprzężoną z płcią. Charakteryzuje się czerwonym kolorem skóry, dzioba i nóg ptaka.  Występuje modyfikacja w strukturze pióra (pióro staje się jedwabiste). Ptak nieintensywny ma różowy odcień a nie biały jak w przypadku czerwonych kanarków. Mutacja ta daje w lipochromie taki sam efekt jak w przypadku melaniny w mutacji kobaltowej. Jest to możliwe w prawie wszystkich typach tej mutacji.  Faktor czerwony najbardziej jest widoczny w lipochromie:

URUCUM INTENSYWNY CZERWONY

- URUCUM INTENSYWNY PASTELOWO- CZERWONY

URUCUM NIEINTENSYWNY CZERWONY

- URUCUM NIEINTENSYWNY PASTELOWO-CZERWONY

URUCUM INTENSYWNE RUBINO

 - URUCUM INTENSYWNY PASTELOWO-CZERWONY RUBINO

URUCUM NIEINTENSYWNY RUBINO

 - URUCUM NIEINTENSYWNY PASTELOWO-CZERWONY  RUBINO

 

Punktacja w karcie ocen w pozycji KATEGORIA dla kanarków rasy URUCUM:

 

URUCUM INTENSYWNY- KATEGORIA -możliwych do zdobycia 30 punktów

 

Oceny:

Doskonały (29 punktów) - lipochrom jasnoczerwony o maksymalnej ekspresji i równomiernie rozmieszczony.

Pióra –pełny kolor na końcach jak również sterówkach.

Dziób i nogi o doskonałym czerwonym kolorze.

Dobry (28-27 punktów) – części, które pokazują dobrą widoczność jednolitego koloru w całym upierzeniu. Niewielki nalot nieintensywny w każdej części upierzenia.

Dziób i nogi czerwone.

Dostateczny (26-24 punkty) - wpływ pomarańczowego i innych kolorów w upierzeniu, widoczna nieintensywność na końcówkach piór jak również piór ogonowych.

Dziób i nogi ze zmniejszoną intensywnością koloru czerwonego.

Słaby (23 i mniej punktów) - niewystarczająca jakość i ilość koloru czerwonego, początek uogólnionej nieintensywności piór.

Dziób i nogi z niewielką intensywnością koloru czerwonego.

 

 

 

URUCUM NIEINTENSYWNY- KATEGORIA -możliwych do zdobycia 30 punktów

 

Doskonały (29 punktów) - nalot nieintensywny drobny, równomiernie rozłożony w całym tułowiu. Skala koloru jest różowego tonu. Czerwony lipochrom w maksymalnej intensywności i równomiernie rozłożony.

Dziób i nogi czerwone.

Dobry (28-27 punktów) - dobry rozkład nieintensywności, zwiększający się nieznacznie z tyłu i/lub na kołnierzu lub nieco stłumiony na piersi. Dziób i nogi czerwone.

Dostateczny (26-24 punkty) - nieintensywność nadmierna lub bardzo mała, nie jednolita- lecz określająca kategorię.

Wpływ pomarańczowego lub innego tonu w upierzeniu.

Dziób i nogi z ograniczoną intensywnością czerwieni.

Słaby (23 i mniej punktów) - nadmierna nieintensywność lub nierówno rozłożona, można pomylić z kategorią mozaikową lub intensywną. Jakość i ilość czerwonego niewystarczająca.

Dziób i nogi z niewielką ilością czerwonego koloru.