Drukuj

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA EKSPERTÓW GRUPY J-N C.O.M./O.M.J.

Piacenza 7-9.06.2013 (Włochy)

 

 

Uczestnicy z Austrii, Francji, Niemiec, Holandii, Włoch, Portugalii, oraz• O.M.J.: Jean-Pierre Rotzetter. Członek OMJ odpowiedzialny za sekcje ‘’I-N’’ Pierre Groux Przewodniczący O.M.J.

 

Podczas spotkania omówiono następujące punkty.

• Standardowa sekcja I 1

- Od Carlos Ramoa

- Nowa Karta Oceny

Carlos Ramoa rozdał uczestnikom proponowane standardy COM dla sekcji I 1 do zapoznania się i ewentualnej modyfikacji. Ten dokument jest standardem BS, AZ i WBO.

 

Pierre Groux oświadczył że przeczytanie i zmodyfikowanie tego 178-stronicowego dokumentu nie będzie możliwe w trakcie tej sesji.

Kraje mogą zapoznać się z dokumentem i muszę przesłać komentarze do Carlosa Ramoa do 31.07.2013 r. Jeśli do tego dnia nie zostaną zgłoszone żadne uwagi, OMJ wyrazi zgodę na publikację. Wersja elektroniczna w formacie PDF zostanie wysłana do każdego kraju po modyfikacji.

Carlos Ramoa został zobowiązany także do przygotowania listy mutacji i kombinacji mutacji zatwierdzonych przez COM. Te listy zostaną wkrótce przesłane do krajów.

Standardowa sekcja I 2

- Standardy zostały zaprezentowane przez Roberto Pagliasso

- Propozycja Włoch, Belgii i Holandii (Dodatkowe rodzaje)

- Propozycja OMJ (nowa klasyfikacja, oddzielenie jasnych ptaków od ciemnych)

Roberto Pagliasso rozdał standardy COM dla sekcji I 2, które zostały zatwierdzone na ostatnim spotkaniu OMJ (2009). Ten dokument został wysłany do krajów 28.04.2009 i żadne modyfikacje nie zostały przesłane w odpowiedzi.

Austria, Niemcy i Holandia zwracają się z wnioskiem o ustalenie długości 17-18cm. Włochy przypominają, że w 2009 r. wyrażono zgodę i hodowcy od tego czasu pracują nad tą długością. Francja i Portugalia chciałyby aby pozostawiono 17cm. Następuje dyskusja, bez konsensusu i dalsza praca zostaje przełożona na sobotę rano.

Spotkanie kończy się o godz. 20.30.

• Sobota 8.06 rozpoczęcie o godz. 8.45

Przewodniczący OMJ Pierre Groux, przypomniał delegatom o napiętym planie dnia i poprosił o zdyscyplinowanie.

Przewodniczący poprosił Daniela Hansa o pełnienie funkcji tłumacza z języka niemieckiego na francuski. W razie potrzeby Carlos Ramoa będzie pełnił funkcję tłumacza z francuskiego na angielski.

Przewodniczący przypomniał obecnym o wykonanej do tej pracy i powrócono do dyskusji na temat Sekcji I 2.

Standardowa sekcja I 2

Roberto Pagliasso skomentował, że Włochy mają 15 lat doświadczenia w sędziowaniu podczas gdy Niemcy dopiero niedawno zatwierdziły gatunki, których dotyczy dyskusja. Pierre Groux zasugerował, że nieodpowiedzialnym byłoby postawienie w stan zagrożenia 15 lat pracy. Osiągnięto kompromis, co zostało ujęte w standardzie:

 ‘’Idealna długość to 17cm. (ptaki o długości 18cm będą akceptowane) licząc od czubka głowy do końca ogona; na dłuższe ptaki będzie nałożona kara”.

• Propozycja Włoch, Belgii, Holandii oraz OMJ (Dodatkowe rodzaje dla sekcji I 2)

Roberto Pagliasso złożył propozycję, która została przedyskutowana i zmieniona.

Nowa lista rodzajów została jednogłośnie zaakceptowana. Wszystkie korekty zostały przeprowadzone przez Roberto Pagliasso, każdy uczestnik otrzymał ostateczną papierową wersję opatrzoną podpisem wyrażającym zgodę każdego kraju. Aby zapewnić równowagę pomiędzy sekcjami I 1 oraz I 2 Przewodniczący poprosił Carlosa Ramoa przygotowanie zweryfikowanej listy rodzajów dla sekcji I 1. Ta lista zostanie przesłana do krajów uczestniczących w spotkaniu. Można na nią odpowiedzieć do końca czerwca. Brak odpowiedzi będzie wskazywał na zgodę każdego państwa.

• Propozycje z innych krajów (Belgia i Holandia)

Zatwierdzenie poprawnych nazw łacińskich w obrębie COM.

 

 

COM przy pomocy wszystkich krajów członkowskich stara się stosować właściwe nazwy łacińskie. Obecnie nazwy są stosowane na podstawie publikacji Howarda i Moora: The Howard

and Moore Complete Checklist of the Birds of the World.

Dodatkowo zadecydowano, że rodzaje z sekcji J-N ujęte w publikacjach Nouvelles de la COM będą miały wyłącznie łacińskie nazwy.

• Propozycje innych krajów (Belgia i Holandia)

Stosowanie oficjalnych międzynarodowych nazw mutacji w obrębie COM oraz rodzajów COM.

Uczestnicy co do zasady zgodzili się ale najpierw należy sprawdzić nazwy mutacji będących w użyciu w każdym kraju, aby następnie zweryfikować je i zatwierdzić przez COM.

To zadanie zostało przydzielone Marie Claire Tarnus. Francuscy przedstawiciele zauważyli, że komisja badań nad mutacjami psittacines wspomagała się pomocą naukową szkoły weterynaryjnej Maison Alfort (Paryż) w projekcie dotyczącym nomenklatury i określenia mutacji papug o dzikim fenotypie oraz papużek hodowanych w niewoli. Przedstawiciele OMJ wyrazili chęć uczestniczenia w projekcie.

Propozycje innych krajów (Belgia i Holandia)

1. Sprawdzenie i modyfikacja sekcji J:

Zatwierdzanie ptaków w tej sekcji na 3 lata.

Propozycja nie została przyjęta.

2. Sprawdzenie i modyfikacja sekcji K:

Zatwierdzanie ptaków w tej sekcji na 3 lata.

Propozycja nie została przyjęta dla rodzajów Łąkówek- ( Neophema) i Neopsephotus a została przyjęta dla Nimf-(Nymphicus)

Na wniosek Austrii, Niemiec i Holandii, rodzaje Modrolotki- Eunymphicus spp oraz  Szkarłatki-Alisterus spp zostały zatwierdzone na 5 lat.

Dla pozostałych rodzajów w sekcji K brak zmian.

3. Sprawdzenie i modyfikacja sekcji L

Na wniosek Austrii, Niemiec oraz Holandii, po długiej dyskusji rodzaje –Aleksandretta długosterna, różowopierśna, seledynowa, zielonoszyja, chińska ,wielka, zostały zatwierdzone na 5 lat.

Dla pozostałych rodzajów brak zmian.

4. Sprawdzenie i modyfikacja sekcji M

Zatwierdzenie ptaków (Stokówki, Stadniczki oraz Wróbliczki) na 3 lata.

Ta propozycja nie została przyjęta.

Propozycja podziału w obrębie grupy mutacji Wróbliszki zielonolicej.

Mutacje zielone pierwszej serii

Mutacje niebieskie drugiej serii

Ta propozycja została przyjęta.

Propozycja zatwierdzenia mutacji albino dla Wróbliczki zielonolicej- Forpus coelestis (ponieważ nie ma innego w obrębie gatunku dla Blue Forpus-niebieskich Wróbliczek  i mutacja ino jest podstawowa) (decyzja podjęta w Amiens).

Ta propozycja nie została przyjęta. Obawa przed skrzyżowaniem mutacji jest bardzo ważnym czynnikiem.

Brak akceptacji dla kolejnej „rozrzedzonej” mutacji Forpus coelestis (ta mutacja obejmuje selekcję marmurkowe

(marmur) (pastelgezoombe zmutowana).

Ta propozycja została przyjęta.

Oddzielenie grupy  Stokówki -Stadniczki

Ta propozycja została przyjęta.

Główny podział w obrębie grupy M. M31 rodzaj A grupa mutacji dla rodzaju Pyrrhura –Rudosterki, różniącej się od innych gatunków.

Propozycja zostanie zbadana w ramach całościowej weryfikacji wszystkich rodzajów.

5. Sprawdzenie i modyfikacja sekcji N.

a) Dostosowanie karty oceny dla papug.

Przeprowadzono dyskusje na temat obecnej karty oceny. Portugalia zaproponowała modyfikację metody liczenia punktów, która została odrzucona. Po zastąpieniu nazwy «Papugi» karta oceny będzie miała nagłówek (J-K-L-M-N- PSITTACIDAE)

b) Przypomnienie dla kolumny nr 4: należy ocenić tutaj pazury, palce, nogi jak również dziób (tylko jakość) Kolor należy ocenić w kolumnie nr 1.

Dyskusja dotyczyła maksymalnej i minimalnej liczy punktów w kolumnie. Opinie były podzielone. Pierre Groux zauważył że dobrze byłoby ustalić ogólną tabelę punktów karnych dla każdej sekcji, podobnej do tej używanej przez Włochów przy ocenie kolorowych papużek falistych. J-P Rotzetter otrzymał zadanie stworzenia takiej tabeli i rozdania jej uczestnikom.

Wszystkie wyjaśnienia Holandii zostaną umieszczone w dokumencie wyjaśniającym, który będzie zatytułowany «Explanations on the criteria for judging: Groups J-N» („Wyjaśnienie kryteriów oceny dla grup J-N).

Pierre Groux przypomniał, że w karcie oceny sędzia musi ująć powód, dla którego ptak nie został oceniony. Zmodyfikowana karta oceny zostanie rozdana wraz ze sprawozdaniem.

6. Obecne standardy

Publikacja standardów dla rodzaju Agapornis- Nierozłączki (decyzja podjęta w Piancenza, 2007)

Publikacja standardów dla rodzaju Forpus- Wróbliczki (decyzja podjęta w Piancenza, 2007)