Drukuj

List Prezydenta PFO

Szanowni Państwo!
Podjąłem się roli Prezydenta PFO w przekonaniu, że podołam trudnym obowiązkom, które na mnie czekają. Doskonale zdaję sobie sprawę z sytuacji, w jakiej jest nasza federacja, doskonale też wiem, czego oczekują od Rady Federacji stow arzyszenia zrzeszone w PFO. Wiem również, czego oczekują hodowcy.

Będąc Prezesem Klubu Hodowców Kanarków Kształtnych, a jednocześnie Delegatem na zjazdy PFO miałem możliwość organizować Klub i przyglądać się problemom federacji. Miałem możliwość poznać i pracować z ludźmi, którym zależy na rozwoju PFO, którzy mają dobre pomysły i chęć działania.

Kilku z nich zaproponowałem Delegatom do składu Rady Federacji uzasadniając moje propozycje. Chciałbym podziękować Delegatom za zaakceptowanie składu Rady Federacji w kształcie, jaki im przedstawiłem. Myślę, że ta ekipa rozwiąże problemy drążące tą federację i przyczyni się do jej rozwoju. Szkoda, ze z funkcji skarbnika Rady zrezygnował Pan Dariusz Jagielski. Na jego miejsce członkowie Rady Federacji powołali (do czasu odbycia Walnego Zebrania delegatów PFO) Pana Tomasza Balcarka, prezesa Klubu Hodowców Kanarków Kształtnych.

Wszyscy musimy pamiętać, że PFO jest naszym wspólnym dobrem, jest dla hodowców oknem na świat. Pamiętać też musimy, że PFO ma statut, zatwierdzony przez Delegatów wszystkich stowarzyszeń zrzeszonych w PFO. Z tego statutu wynikają prawa, z których możemy korzystać, ale też i obowiązki, z których musimy się wywiązywać. Tylko od dyscypliny w całej organizacji i woli działania zależeć będzie dalszy los PFO. Stowarzyszenia muszą ściśle współpracować z Radą Federacji, dotrzymywać terminów realizacji zadań, a przede wszystkim angażować się w działalność PFO. Do Zarządów stowarzyszeń (dla ich dobra) powinni być wybierani członkowie mający zmysł organizacyjny. Pamiętajmy, ze dzisiaj oprócz organizowania wystaw i spotkań hodowców, trzeba jeszcze rozliczać się z Urzędem Skarbowym (każde stowarzyszenie jest zobowiązane posiadać nr NIP), trzeba również składać coroczne protokóły z działalności stowarzyszenia do odpowiednich komórek powiatowych. Kto tego nie robi, nie działa zgodnie z prawem. Doskonale wiemy, jakie kłopoty miał Zarząd Komisaryczny PFO w wyjaśnianiu rozliczeń finansowych na linii PFO – stowarzyszenia i z Urzędem Skarbowym. Po tych przejściach nie wyobrażam sobie jakichkolwiek, wzajemnych operacji finansowych inaczej, niż przez oficjalne konta bankowe stowarzyszeń.

Myślę, że najlepszą formą informacji na temat działalności PFO powinna być dobrze zorganizowana i na bieżąco aktualizowana strona internetowa. To tam powinny być publikowane na bieżąco wszystkie protokóły z posiedzeń Rady Federacji, wszystkie ustalenia, informacje o kursach, szkoleniach, regulaminy wystaw, terminy wystaw w stowarzyszeniach, informacje o Ornitologicznych Mistrzostwach Polski, oraz wiele innych jeszcze zagadnień.
Pozwoliłem sobie poprosić stowarzyszenia członkowskie o potwierdzenie adresów e-mailowych, które mają być oficjalnymi dla korespondencji pomiędzy PFO a stowarzyszeniami we wszystkich ważnych sprawach. Z trzynastu stowarzyszeń, które na dzień dzisiejszy są w strukturach PFO bardzo szybko odpowiedziało jedenaście. Myślę, że te stowarzyszenia są zainteresowane wspólnym działaniem dla dobra PFO.

Nie wszyscy hodowcy mają jednak dostęp do Internetu. Jestem, więc przekonany o konieczności wprowadzenia dla hodowców przekazu pisemnego, pełniącego głównie funkcję edukacyjną i informacyjną. Oczywiście nie będzie to od zaraz, sprawa wiąże się na pewno z kosztami, a znaleźć sponsora przy obecnym stanie Federacji nie będzie łatwo.

W dobie tak wielu przeróżnych chorób ptaków hodowcom niezmiernie potrzebna jest wiedza dotycząca ich zwalczania, czy też ta mówiąca o zapobieganiu chorobom. Nie wyobrażam, więc sobie naszej federacji bez obsługi weterynaryjnej.
Uważam też, ze OMP powinny być świętem hodowców wszystkich ras ptaków, ale też i miłośników ptaków, na co dzień ich nie hodujących. Organizacja dużej imprezy ornitologicznej w randze Mistrzostw Polski jest ogromnym przedsięwzięciem logistycznym, bo przecież wszystkim rasom ptaków trzeba stworzyć odpowiednie warunki wystawowe, wszystkim trzeba dać możliwość się odpowiednio zaprezentować. Kanarkom kolorowym, kształtnym i egzotyce trzeba zapewnić odpowiednie klatki, woliery, oraz dobre oświetlenie. Kanarkom śpiewającym należy zapewnić miejsce, gdzie można będzie posłuchać ich śpiewu. Aby osiągnąć te cele potrzeba będzie dużo dobrej woli ze strony hodowców i organizatorów.

Bardzo dużo się mówi o regulaminach (a raczej ich braku) dotyczących oceny ptaków. Dużo do zrobienia w tej sprawie ma Kolegium Ekspertów, niezadowolenie ze sposobu oceniania ptaków jest ogromne i ukrywać tego nie sposób. Brak jakiejkolwiek dokumentacji z ocen ptaków na wystawach stowarzyszeń jak i z OMP nie pozwala na prowadzenie jakichkolwiek analiz. Właśnie teraz modyfikowany jest regulamin kolegium Ekspertów, a na wrzesień zaplanowaliśmy szkolenie kandydatów na sędziów. Egzamin końcowy zaplanowaliśmy na czas OMP w Czeladzi.

Uważam również, że powinniśmy się jako federacja wzmacniać, powinniśmy się jako hodowcy łączyć, powinniśmy szybko rozpocząć rozmowy z innymi stowarzyszeniami hodowców ptaków i zapraszać ich do wstąpienia do PFO. Takie działania Rada Federacji wykona po uporządkowaniu spraw wewnątrz naszej organizacji.

Kończąc, życzę Wam wszystkim zdrowych hodowli, sukcesów na wystawach, a jednocześnie proszę o aktywne działanie na rzecz swoich stowarzyszeń i PFO oraz o aktywny udział w Ornitologicznych Mistrzostwach Polski.


Z poważaniem.

Andrzej Jenczura
Prezydent PFO