Drukuj

UCHWAŁA Nr 1/2015

Walnego Zebrania Delegatów Polskiej Federacji Ornitologicznej
z dnia 29 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania i rozliczenia finansowego Rady Federacji