Drukuj

UCHWAŁA Nr 3/2015

Walnego Zebrania Delegatów Polskiej Federacji Ornitologicznej
z dnia 29 marca 2015 r.
w sprawie sprawie zatwierdzenia Decyzji nr 1/2014 z dnia 28 września 2014 r. Rady Federacji w sprawie przyjęcia do PFO Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych Czyżyk z siedzibą w Piekarach Śląskich