Komunikat 2/2013 z zebrania Sekcji Sędziów Drukuj

W dniu 09.03.2013 odbyło się zebranie Sekcji Sędziów, uczestniczyło 9 sędziów 4 kandydatów, zarząd w komplecie w obecności prezydenta PFO Andrzeja Jenczury
i wiceprezydenta Michała Horzeli.
Program zebrania:

1.    Sprawozdanie z działalności za rok 2012

Porządek obrad uzupełniono o informacje Michała Horzeli o finansach Sekcji, następnie przystąpiono do zaplanowanego porządku obrad. W punkcie pierwszym złożył sprawozdanie za 2012 Prezes Sekcji Sędziów i plany na 2013.
1.    Nowelizacja  regulaminu  Sekcji Sędziów
2.    Uporządkowanie  administracyjne
a.    Struktura  organizacyjna
b.    Komisje sekcji
c.    Uzyskiwanie  uprawnień
d.    Warunki członkostwa
e.    Wprowadzenie  składki  członkowskiej
3.    Projekt  odznaki  Honorowy  Sędzia  PFO
4.    Opracowanie  standardów  sekcji  A,B,D,E,F1a,F1s,I1.I2
5.    Nowelizacja  klas  wystawowych
6.    Zorganizowanie  warsztatów  szkoleniowych 
7.    Rozpoczęcie  szkolenia  eksternistycznego  kandydatów  na  sędziów
8.    Wprowadzenie  jednodniowej  oceny  na  M.P. dla  B, D, E i egzotyka oraz  dwudniowej  dla  A
9.    Przeprowadzono  pierwszy  konkurs  kanarka  wodnotokowego
10.    Wystawienie  wniosków  do  odznaczeń
11.    Przydzielenie  nagród  dla  sędziów

Plan  na  2013

Kontynuacja  rozpoczętych projektów
– standardy F1,H,G-karta oceny
– klasy  wystawowe
– warsztaty  szkoleniowe
– ciąg  dalszy  szkolenia kandydatów na sędziów - egzamin  kwalifikacyjny

 

2.    Finanse Sekcji Sędziów

Wniosek Prezesa Sekcji Sędziów o regulowanie płacenia składki przez PFO na rzecz  sędziów OMJ, aby zachęcić naszych sędziów do nabywania uprawnień międzynarodowych OMJ – wniosek ten w głosowaniu został odrzucony.

3.    Ocena sędziowań – wnioski na przyszłość

W ocenie sędziowań, których wpłynęło tylko 5 nie stwierdzono drastycznych uchybień. Punkt ten rozszerzono o statystykę aktywności sędziów, spełniających warunki do wystawienia wniosków na odznaki (brązowo, srebrna, złota).

4.    Dieta i warunki socjalne przy ocenie w 2013 roku

Informacja o zmianie diety, warunków socjalnych oraz kosztów podróży. Pełna informacja z tego zakresu będzie dostępna 29.09.2013.

5.    Ilość konkursów w jednym terminie

Ustalono ilość konkursów w jednym terminie na maksymalnie 6, jest to podyktowane zbyt małą ilością sędziów w obecnej chwili.

6.    Tematy na warsztaty szkoleniowe – 2013 roku

Na warsztaty szkoleniowe zgłoszono 7 tematów, odbędą się 28.09.2013 dla sekcji D, E, H, F1, F2, I1, I2, JKLMNOP. Dla sekcji A w dniu przyjęcia kanarków harceńskich na Mistrzostwach Polski oraz dla Sekcji B, ciąg dalszy szkolenia podczas Mistrzostw Polski. Szczegółowy harmonogram ukaże się na stronie internetowej PFO w końcu czerwca. W warsztatach mogę uczestniczyć hodowcy a sędziowie mają uczestnictwo obowiązkowe.

7.    Sekcje wystawowe i ich aktualizacja

Klasy wystawowe w sekcji D, E przekazano sędziom technicznym do sprawdzenia. H, F1, F2 są w realizacji oraz I1, I2, JKLMNOP będą aktualizowane. Sekcje i klasy wystawowe zostaną ukończone na zebranie czerwcowe. Zatwierdzono kartę ocen dla fauny europejskiej, która będzie dostępna na stronie internetowej.

8.    Dopracowanie słownictwa w standardzie amadyny ostrosternej

Dopracowano słownictwo w standardzie amadyny ostrosternej, standard będzie dostępny na warsztatach szkoleniowych.

 


Kolejne zebranie Sekcji Sędziów we wrześniu na które wszystkich zapraszam.

Jan Kamiński