Komunikat z zebrania Sekcji Sędziów nr 3/2013 Drukuj

Komunikat nr 3/2013 dotyczący zebrania Sekcji Sędziów w dniu 22.06.2013 r.

Program zebrania:

1. Zatwierdzenie terminu warsztatów oraz Walnego Zebrania Sekcji Sędziów.
2. Ostateczne ustalenie terminu i miejsca warsztatów szkoleniowych w dniu
28.09.2013r.
3. Powołanie wykładowców.
4. Powołanie komisji egzaminacyjnej w sekcjach D i E oraz egzotyki.
5. Prawidłowa wielkość obrączki – wróbliczka.
6. Dopracowanie słownictwa w klasach wystawowych – egzotyka.
7. Dopracowanie słownictwa – fauna europejska.
Zarząd Sekcji Sędziów