Protokół z zebrania Rady Federacji PDF Drukuj

W dniu 25.05.2019 w siedzibie PFO odbyło się zebranie Rady Federacji.

Zebranie Rady otworzyła prezydent PFO – p. Justyna Krawczyk przedstawiając ustalony porządek zebrania.

W pierwszej kolejności omówiono zagadnienia związane z mającym się odbyć w dniu 02.06.2019 Walnym Zebraniu Delegatów. Następnie poruszono kwestie związane z organizacją 82 OMP, a mianowicie zostaną podjęte starania aby dotychczas funkcjonujący program w tzw. platformie po modyfikacji ułatwiał nie tylko rejestrację ptaków ale również pracę samego organizatora OMP.

Ptaki zgłoszone internetowo zostaną umieszczone zgodnie ze wskazaniem numerycznym (klasami) na właściwym sobie regale co winno skutkować zaoszczędzeniem czasu związanego z lokalizacja danego ptaka i jego miejsca przez obsługę techniczną w dniu przyjęcia. Kanarki oraz inne ptaki egzotyczne nie zgłoszone internetowo, a w dniu przyjęcia na hali, będą ustawiane na odrębnych regałach.

Omówiono zmiany w organizacji giełdy ptaków polegającej na możliwości wynajęciu przez wystawcę klatek, w których będą umieszczone maksymalnie po dwa ptaki, a klatki te zostaną wyeksponowane na sali głównej na specjalnie przygotowanych do tego regałach, będzie to stanowisko obsługiwane przez osobę wyznaczoną przez organizatora. W ten sposób każdy zainteresowany hodowca będzie mógł wyróżnić swoje ptaki, a tym samym uzyskać być może wyższą cenę sprzedaży. Taka ekspozycja będzie zorganizowana niezależnie od normalnie funkcjonującej giełdy podczas OMP.

W tym roku RF ufunduje odrębny Puchar dla indywidualnego hodowcy, który wystawi największą ilość ptaków, jak również Pucharu dla Stowarzyszenia reprezentowanego przez najliczniejsza grupę hodowców wystawiających ptaki podczas OMP.

W tym roku zostanie wydany standard Ryżowca co z pewnością ucieszy osoby hodujące tego typu ptaki, a sędziom ułatwi ocenę gatunku i mutacji podczas wystaw.

W celu usprawnienia pracy Rady PFO zostaną podjęte rozmowy na najbliższym WZD w celu poszerzenia tzw. grupy doradczej prezydenta, w skład której weszliby wszyscy prezesi stowarzyszeń. Posiadaliby tzw. Głos doradczy na każdym zebraniu RF. Przewodniczącym grupy zostałby pan prof. Marek Łabaj.

Ponadto w ramach zebrania Rada podjęła Uchwałę powołującą pana Wojciecha Kościelniaka na wiceprezydenta ds. hodowlanych.

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy oraz sukcesów.

Sekretarz PFO
Marek Winek
 
Polska Federacja Ornitologiczna