Stowarzyszenia

PDF Drukuj

Kaliskie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych "CALISIA"


Kaliskie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych „CALISIA” przystąpiło do Polskiej Federacji Ornitologicznej, która jest częścią światowej Konfederacji Ornitologicznej COM.  Współpracujemy z hodowcami z całej Polski, a także z tymi spoza granic naszego kraju. Szczególnie bliskie kontakty łączą nas ze Stowarzyszeniem Hodowców Papug i Ptaków Egzotycznych „KAKADU” w Nekli
Nasze Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i sympatyków. KSHPE „Calisia” utrzymuje łączność w dziedzinach organizacyjnych i fachowych z władzami państwowymi i organizacjami społecznymi. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz całego społeczeństwa.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Kaliszu przy ul. M. Konopnickiej 14-16/37.
Zebrania odbywają się w każdą drugą środę miesiąca za wyjątkiem wakacji (lipiec, sierpień) w Klubie Osiedlowym Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  na ul. Serbinowskiej 25 w Kaliszu o godzinie 18:00.
Można się z nami skontaktować drogą mailową: kshpe@calisiahodowcy.pl


Zadaniem Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych „CALISIA” jest:

- zapewnić fachową poradę w prowadzeniu hodowli,
- dbać o członków i sympatyków,
- zapewnić nabór dobrego materiału rozrodczego potrzebnego w hodowli,
- współpraca z lekarzami weterynarii,
- wymiana doświadczeń z innymi hodowcami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- współpraca z organami administracji samorządowej i państwowej,
- prowadzenie szkoleń, udzielanie fachowych porad w zakresie danej hodowli,
- literatura fachowa (czasopisma, książki),
- ewidencjonowanie urodzonych hodowanych ptaków zgodnie z prawem,
- ochrona legowisk ptaków dziko żyjących,
- dokarmianie ptaków w okresie zimowym.


Kaliskie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych „CALISIA” zostało zarejestrowane przez sąd w Poznaniu
30 listopada 2010 roku. W skład komitetu założycielskiego wchodzili: Włodzimierz Świtalski, Andrzej Werbliński, Leonard Majda, Radosław Szymański. KSHPE „CALISIA” jest kontynuacją Kaliskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych Oddział w Kaliszu, w którym wymienieni koledzy działali w latach poprzednich. Nasze korzenie sięgają jednak daleko wstecz,
bo historia zaczęła się w roku 1926.


Dnia 24 października 1926 roku koledzy: Pryliński, Bogucki, Nowakiewicz, Brodziński i Piaskowski założyli „Nadprośniańskie Towarzystwo Hodowców Kanarków, Gołębi i Drobiu w Kaliszu”. Towarzystwo rozwijało się w szybkim tempie, hodowcy pracowali zarówno nad uszlachetnieniem śpiewu jak i rasy kanarków. W 1927 roku odbył się pierwszy konkurs i wystawa, rok później Towarzystwo urządziło drugą wystawę o zasięgu okręgowym obejmującą Wielkopolskę i Pomorze.
Wystawy cieszyły się wielkim powodzeniem, o czym świadczą liczne kolekcje ptaków i spora liczba nagród zdobyta przez naszych członków, w tym np.: Puchar przechodni Okręgu Wielkopolski i Pomorza na rok 1928, który trafił do rąk kolegi Zygmunta Prylińskiego. Hodowanie kanarków cieszyło się dużym powodzeniem, ich ilość więc sukcesywnie rosła co w kolejnych latach przyczyniło się do wyodrębnienia hodowli i powołania „Nadprośniańskiego Towarzystwa Hodowli Kanarków w Kaliszu”.
Wybuch II wojny światowej spowodował, że szlachetne hobby zeszło na plan dalszy, jednakże członkowie Towarzystwa nie zważając na istniejącą sytuację kontynuowali prace nad swoimi hodowlami.
Więcej o naszej historii można przeczytać na oficjalnej stronie KSHPE CALISIA: www.calisiahodowcy.pl


Obecnie do naszego Stowarzyszenia należy 31 hodowców, których kolekcje obejmują między innymi: aleksandretty obroźne, aleksandretty różowopierśne, aleksandretty większe, amadyny zebrowate, amazonki niebieskoczelne, ary, barnardy czarnogłowe, bażanty, blaszkodziobe, drób ozdobny, gołąbki diamentowe, gołębie ozdobne, kaczki ozdobne, kolorowe kanarki, konury słoneczne, kozy, kurki ozdobne, lilianki, lory wielkie, mnichy, nierozłączki, nimfy, pawie, pawie czarnoskrzydłe, papugi czerwonoskrzydłe, papugi górskie, piony, rozelle białolice, rozelle królewskie, rozelle słomkowo-żółte, rudosterki, strusie, szkarłatki królewskie, szkarłatki niebieskogrzbietne, szkarłatki żółtoskrzydłe, wróbliczki, wystawowe papużki faliste, żako kongijskie.
Zapraszamy na naszą stronę do zapoznania się z galerią zdjęć naszych hodowców.

Jesteśmy także na Facebooku


Zarząd Kaliskiego Stowarzyszenia Hodowców Ptaków Egzotycznych „CALISIA”

Andrzej Werbliński – prezes

Marek Barański – wiceprezes

Radosław Musielak – sekretarz

Paweł Walczak – gospodarz

Leonard Majda – skarbnik

 

Kaliskie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych CALISIA   KSHPE Calisia
 
Polska Federacja Ornitologiczna