Komunikat Kolegium Sędziów 3/2017 w sprawie egzaminów PDF Drukuj

W dniu 15.12.2016 odbył się egzamin w sekcjach DE, FGH. Dwie osoby przystąpiły do egzaminu próbnego i dwie do egzaminu kwalifikacyjnego po weryfikacji wyników Komisja przekwalifikowała statut egzaminu na próbny.

W dniu 25.03.2017 odbył się egzamin z zakresu teorii sekcji A. Komisja egzaminacyjna w składzie:
- Przewodniczący Jan Kamiński
- Zdzisław Mikuła (Promotor p. Pawła Zielińskiego)
- prof. Marek Łabaj
- Ryszard Rychter


Pan Tomasz Firek (Promotor Teofil Mrowiec) zaliczył egzamin w 2016 roku praktyczny i teoretyczny (25.03.2017) nabywając uprawnienia Sędziego Polskiej Federacji Ornitologicznej.

Pan Paweł Zieliński zaliczył egzamin teoretyczny (25.03.2017), pozostał do zaliczenia egzamin praktyczny w miesiącach październik/listopad 2017 roku, po przejściu wszystkich wymaganych szkoleń.

 
Polska Federacja Ornitologiczna