PDF Drukuj

 

Definicja kolekcji kanarków kolorowych i kształtnych


Aby cztery ptaki zostały uznane za kolekcję muszą być tej samej rasy, odmiany i typu. Muszą być zaobrączkowane od roku i całkowicie identyczne między sobą według:

– koloru podstawowego, w którym uwzględnia się różnice między „intensywnym” i „nieintensywnym” lub „mozaikowym”
– płci w przypadku widocznego dymorfizmu.
W przypadku niezgodności z tymi normami, każdy ptak zostanie oceniniony normalnie (oddzielnie) i nie przydzieli się żadnych punktów harmonii. Zapisze się wyłącznie całkowitą sumę punktów czterech ptaków i niezależnie od wyniku kolekcja nie zostanie wyróżniona.

U kanarków kształtnych, mimo że podtrzymuje się wymagania jednolitości podstawowej cytowanej wcześniej, akceptowane są jako kolekcja:
– cztery ptaki łaciate (szeki), niezależnie od rysunku ale z podobnymi proporcjami łaciatości,
– kolekcja powinna być jak najbardziej jednolita

Jako wyjątki uznaje się: lankaszera, kanarka nadreńskiego i niemieckiego z koronką, u których melanina jest ograniczona do czubka głowy i lizarda, u którego położenie melaniny jest określone na dziobie i nogach oraz na upierzeniu. W tym przypadku powinno się przestrzegać rysunku płytki: ptaki z pełną albo prawie pełną płytką, lub ptaki z płytkami przerwanymi, lub ptaki beż płytki lub prawie bez niej.

Jednocześnie zostanie zaakceptowana kolekcja składająca się z kanarków lipo chromowych czystych  i innych z jedną małą plamką melaninową o maksymalnej wielkości 1 cm2 na głowie bądź ciele lub do 3 piór melaninowych występujących kolejno po sobie na ogonie lub jednym ze skrzydeł.

Uznaje się także odwrotny przypadek tzn. kolekcję składającą się z ptaków melaninowych czystych i innych z małą obecnością lipochromu w proporcjach i według wymagań omówionych w powyższym przypadku.

Źródło:C.O.M.Les Nouvelles Nr.6 Pażdziernk2009 str.48-tłumacznie z
Orginału pt."DEFINITION D"UN STAM"

 

 
Polska Federacja Ornitologiczna