Informacje z sekcji
Komunikat nr 8/2014 w sprawie uprawnień sędziwskich PDF Drukuj

 

W czwartek 11 grudnia 2014 odbył się egzamin na uprawnienia do oceny w zakresie części teoretycznej i praktycznej.

Certyfikat uprawniający do oceny otrzymują;

 • w sekcji „DE” ( kanarki kolorowe i posturalne )
  Paweł Mrugała
  Wiesław Rozynek
 • - w sekcji „G” ( awifauna europejska )
  Justyna Krawczyk
  Marek Kłuciński
  Marek Żyłkowski
  Tadeusz Byś
  Jarosław Osiwała
  Jan Kamiński

 

 
Komunikat nr 7/2014 w sprawie uprawnień do oceny Hybryd. PDF Drukuj

W sobotę 27 września 2014 odbyło się szkolenie uzupełniające na uprawnienia do oceny Hybryd w zakresie części teoretycznej.

Wykłady i egzamin prowadził Marek Łabaj.
Certyfikat uprawniający do oceny Hybryd otrzymują:
- Brzeżański Edward
- Byś Tadeusz
- Gandurski Kazimierz
- Gawron Arkadiusz
- Hampel Mirosław
- Kamiński Jan
- Kapuścik Janusz
- Kłuciński Marek
- Krawczyk Justyna
- Osiwała Jarosław
* Łukasz Wejman, Wiesław Rozynek – zaliczyli część teoretyczną.
Po zaliczeniu praktyki otrzymają certyfikaty.

 
Komunikat 6/2014 w sprawie Walnego Zebrania Sekcji Sędziów PFO PDF Drukuj

W niedzielę 28 września 2014 o godzinie 10.00 w siedzibie PFO w Katowicach przy ul. Hallera 28 odbędzie się Walne Zebranie Sekcji Sędziów.

Program Walnego Zebrania Sekcji Sędziów:

1. Wybór Przewodniczącego WZ,

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Sekcji Sędziów,

4. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Sekcji Sędziów,

5. Zasady wynagradzanie sędziów (przypomnienie),

6. Sprawy różne,

7. Nominacje sędziowskie na Mistrzostwa Polski,

9. Przydział sędziowań na konkursy stowarzyszeń.

 
Komunikat 5/2014 w sprawie szkolenia kandydatów na sędziów PDF Drukuj

Sekcja sędziów Polskiej Federacji Ornitologicznej organizuje szkolenia na uprawnienia sędziowskie - Sekcja H Hybrydy oraz kurs na uprawnienia sędziowskie - Sekcja G Awifauna europejska

Chętnych do udziału w szkoleniu i kursie prosimy o zgłoszenie na adres mailowy ekspert@pfo.info.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 662210350.

Harmonogram szkolenia na uprawnienia sędziowskie Sekcja H Hybrydy
Harmonogram kurs na uprawnienia sędziowskie Sekcja G Awifauna europejska

 
Komunikat z zebrania Sekcji Sędziów w dniu 22 czerwca 2014 r. PDF Drukuj

W niedzielę 22 czerwca odbyło się zebranie Sekcji Sędziów, na którym obecna była w pełnym składzie Rada Federacji.

 1. Korzystając z obecności Rady Federacji punkt zebrania – Sprawy różne, omówiono jako pierwszy:
  a) Prezes Sekcji Sędziów zaproponował p. Markowi Łabajowi funkcję – Głównego konsultanta do spraw standardów oraz doradcy prezesa. Pan Marek Łabaj funkcję przyjął,
  b) zaproponowano aby wykonaniem legitymacji sędziowskich zajął  się Zarząd Sekcji Sędziów, według określonego wzoru z podpisem Prezydenta (dotychczas za wykonanie odpowiedzialna była Rada Federacji),
  c) omówiono modyfikację loga Sekcji Sędziów. Zmiana  polegałaby na wprowadzeniu w części środkowej, takiego samego wizerunku jak na „Honorowej Odznace”,
  d) poddano pod rozwagę Radzie Federacji wprowadzenie na Mistrzostwach Polski zwycięzców grup (dotychczas obowiązywały tylko zwycięzcy klas) oraz wprowadzenie klasy powszechnej w egzotyce,
  e) ustalono, że w tym roku konkurs kanarka harceńskiego na Mistrzostwach Polski przeprowadzą sędziowie krajowi w zespołach dwuosobowych. Nadzór konkursu obejmuje Zarząd Sekcji.

 2. Kolejnym poruszonym punktem był program warsztatów szkoleniowych oraz możliwość zdobycia uprawnienia z sekcji „Hybrydy”. Ustalono, że 27 września 2014 p. Marek Łabaj poprowadzi warsztaty szkoleniowe, po których odbędzie się egzamin dla sędziów zainteresowanych uzyskaniem wyżej wymienionych uprawnień.
  Warsztaty szkoleniowe odbędą się w sobotę 27 września 2014, a Walne Zebranie Sekcji Sędziów i rozdział sędziowań w niedzielę 28 września 2014.

 3. W tym roku rozpocznie się szkolenie kandydatów na uprawnienia z sekcji G.

 4. W części technicznej zebrania, zajęto się aktualizacją kart ocen, klas wystawowych oraz prawidłowym nazewnictwem w standardach „Hybryd” i „Fauny Europejskiej”. Za wprowadzenie zmian odpowiedzialni są Sędziowie Techniczni.

Sporządziła Sekretarz Sekcji Sędziów - Justyna Krawczyk

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 następna > ostatnia >>

Strona 11 z 15
Polska Federacja Ornitologiczna