Zgłoszenia ptaków na OMP Drukuj
Na najbliższych Ornitologicznych Mistrzostwach Polski obowiązywać będzie wcześniejsze zgłaszanie ptaków do konkursów.

Począwszy od tego roku Polska Federacja Ornitologiczna będzie starała się w pełni zinformatyzować system obsługi Ornitologicznych Mistrzostw Polski. Dotyczy to w szczególności zgłaszania ptaków, rejestracji uczestników na OMP oraz analizy otrzymanych wyników. 
Na potrzeby przeprowadzenia OMP powstanie dedykowana aplikacja służąca wyżej opisanym celom.
Dlatego też, z wyprzedzeniem informujemy hodowców, którzy zamierzają wziąć udział w 75 Ornitologicznych Mistrzostwach Polski, że zgłoszenia ptaków będzie można dokonać jedynie drogą elektroniczną przy wykorzystaniu adresu e-mail, który zostanie ogłoszony w najbliższym czasie, bądź za pomocą specjalnie przygotowanego formularza, który zostanie udostępniony niebawem.

Wcześniejsze zgłoszenia ptaków umożliwią organizatorom precyzyjne przygotowanie stanowisk sędziowskich, stanowisk wystawienniczych, nagród oraz pozwolą na przygotowanie założeń do katalogu z wynikami mistrzostw.
Mając nadzieję, że ten krok pozwoli wyeliminować błędy minionych lat, jakie zdarzały się podczas organizacji OMP, liczymy na zrozumienie i głęboko wierzymy, że poczynione kroki przyczynią się nie tylko do wzrostu rangi OMP, ale również do wprowadzenia nowej jakości w Federacji.