Protokół z WZD 2021 Drukuj

Szanowni Państwo

Dnia 1 sierpnia 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów PFO. Zachęcamy do zapoznania się z protokołem.
Rada Federacji